Gil Delindro
   

rezydent programu EMAP/EMARE we WRO
marzec – maj 2021

Gil Delindro
   

rezydent programu EMAP/EMARE we WRO
marzec – maj 2021

W 2021 roku partnerem wspierającym projekt EMAP/EMARE jest Strefa Kultury Wrocław w ramach programu AIR Wro.

Info

Gil Delindro (PT) to jeden z najciekawszych przedstawicieli nowego pokolenia artystów działających na styku dźwięku i sztuki mediów. Jego research artystyczny skupia się wokół analizy zjawisk organicznych, efemerycznych wydarzeń i niematerialnych procesów zachodzących w przyrodzie. Na jego transdyscyplinarne praktyki składają się film, instalacja, performansy dźwiękowe i badania terenowe, w których porusza takie tematy jak bioakustyka, animizm, efemeryczność i geologia.

Prace Delindro bezpośrednio przekładają rodzaje materii organicznej, takiej jak gleba, woda, drewno i detrytus, na rozszerzone dźwiękowe prace przestrzenne. Jego instalacje oparte na czasie przeciwstawiają struktury biologiczne komponentom technologicznym, często tworząc autonomiczne systemy, które istnieją w kruchej, ulotnej przestrzeni.

Znaczna część jego pracy poświęcona jest szeroko zakrojonym badaniom terenowym w unikatowych systemach przytodniczych i społecznych – od 3-miesięcznej rezydencji na pustyni saharyjskiej „The Weight of Mountains 2015” do lasów deszczowych Brazylii „Resiliência 2017” – a ostatnio do wiosek mniejszościowych w Wietnamie „Blind Signal 2019”, aktywnie badając powiązania między rejestracją terenową, antropologią, ekologią i praktyką artystyczną.

W 2016 roku został wybrany przez SHAPE jako jeden z najbardziej innowacyjnych artystów dźwiękowych pracujących w Europie, otrzymując zaproszenia od organizatorów prestiżowych festiwali, takich jak MusikProtokoll (Austria), Novas Frequências (Brazylia), CynetArt (Drezno) Athens Digital Arts Fest (Ateny), ARS Eletronica (Linz), Submerge festival (Bristol), Semibreve (Braga).

Rhone

W trakcie swojej rezydencji Gil Delindro będzie rozwijał swój projekt Rhone. Praca zostanie zaprezentowana publiczności WRO podczas 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 REVERSO.

Instalacja jest rezultatem 3-miesięcznej ekspedycji na lodowiec Rodanu, miejsca narodzin jednej z największych rzek Europy. To gigantyczne ciało lodu, największy lodowiec Alp ostatniej epoki lodowcowej, odpowiada za geologiczne uformowanie się szwajcarskiego Jeziora Lemańskiego i poprzedzającej je doliny.

Gil podczas badań terenowych, przy użyciu hydrofonów i mikrofonów o wysokiej czułości przeprowadził kilka nagrań w różnych miejscach lodowca, są to m.in: Tunele lodowe, pasmo górskie i żwirownia, która działa na końcu lodowca. Nagrania zostały wykonane ze szczególną uwagą na niskie częstotliwości i infradźwięki. Infradźwięki odpowiadają zakresowi częstotliwości poniżej ludzkiej zdolności słyszenia, mogą one być wytwarzane zarówno podczas ruchu lodowca, jak i w dużych mechanicznych kompleksach przemysłowych. W celu nadania fizycznej formy zarejestrowanym niskim częstotliwościom, końcowym rezultatem projektu jest kinetyczna instalacja organiczna, która wykorzystuje żwir zebrany bezpośrednio na dolnym końcu lodowca, wraz z głośnikami z przetwornikami, które wibrują pod wpływem bardzo niskich częstotliwości. Chociaż infradźwięki nie mogą być akustycznie odbierane przez ludzi, głośniki z przetwornikami generują ruch, nieustannie poruszając żwir wokół nich. Poprzez to tarcie, głośniki wchodzą w fizyczną interakcję ze żwirem lodowca, zmieniając układ gruntu w kinetyczną instalację i generując nowe dźwięki akustyczne.