INSATIABLE (DIRECTOR: JAWSHING ARTHUR LIOU, SOUND COMPOSITION: RACHEL WEAVER) (TW)
   

wideo, 2010, 10:00

INSATIABLE (DIRECTOR: JAWSHING ARTHUR LIOU, SOUND COMPOSITION: RACHEL WEAVER) (TW)
   

wideo, 2010, 10:00

Info

Pierwsze dzieło artysty – powstałe po 16-letniej emigracji – podczas rezydencji na Tajwanie, będące częścią serii zatytułowanej Feast and Metamorphosis. Wideo składa się z kilkunastu filmów, nakręconych na lokalnym nocnym rynku i skupia się wokół fascynacji doznaniami kulinarnymi na Tajwanie.