EKO JAKO DZIAŁANIE – projekcja tajwańskich prac wideo
   

13.07.2018 / piątek
19:00-21:00

EKO JAKO DZIAŁANIE – projekcja tajwańskich prac wideo
   

13.07.2018 / piątek
19:00-21:00

Info

Chociaż latamy już na Księżyc, to wciąż nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak ogromny jest Wszechświat; a nie doświadczając globalnego ocieplenia na własnej skórze, pewnie jeszcze długo nie zdawalibyśmy sobie sprawy z tego, jak ważne jest, by zacząć dbać o środowisko, w którym żyjemy już teraz. Współczesna cywilizacja niesie za sobą poważne zagrożenia dla ekosystemu. I choć potrafimy przewidzieć następstwa przemian ekologicznych, to ekspansja ludzkich pragnień i nadkonsumpcja, podkręcane przez środki masowego przekazu, sprawiają, że przyjmujemy bierną postawę wobec otaczającego nas świata – wydaje nam się, że niszczenie środowiska nie doprowadzi przecież do końca świata. By pobudzić świadomość ekologiczną nie wystarczą kampanie promocyjne czy inne projekty aktywizujące społeczność.

Przygotowany przez współpracującą od lat z WRO tajwańską kuratorkę Yunnię Yang pokaz prac wideo przy pomocy symbolicznych znaczeń i ukrytych metafor pozwala widzowi zrozumieć związki i zależności pomiędzy makroekologią Wszechświata a mikroekologią istot żywych. Główna myśl programu skupia się wokół tezy, że ekologia nie może być jedynie redukowana do miłości do naszej planety, ale że to uczucie musi zamienić się w działanie.

Gilles Deleuze powiedział, że ​​„każde włókno jest włóknem Wszechświata” – od tkanek ludzkiego ciała po wszystkie stworzenia żyjące, od życia codziennego po technologię światłowodową, każda substancja jest zbudowana z włókien. 13 prac wideo prezentowanych w 4 rozdziałach (patrz ZAKŁADKI obok) wyznaczy pole do dyskusji i namysłu nad aktualną sytuacją środowiska naturalnego oraz roli człowieka w jego kształtowaniu i zachowaniu.

 

PROGRAM POKAZU:

Second Wind, Sergey Tsyss (RU), 2012, 5:50
Rubbing the City: Beautiful Dirty Bubble, Tsui Kuang-Yu (TW), 2012, 7:00
Renew: the future not future, Zhang Xu Zhan (TW), 2010, 5:00
Arcadia, Rick Fisher (CA), 2014, 4:50
Making of Eve Clone I, Lin Peychwen (TW), 2016, 9:00
Post Human, Shih Chang-Jay (TW), 1995, 11:20
Double, Huang Zan-Lun (TW), 2015, 12:55
Fashion To Die For, Lynn Estomin (US), 2015, 6:00
Solastalgia, Isabelle Hayeur (CA), 2014, 14:45
entro(SCO)py, Marie-France Giraudon (CA), 2015, 15:30
Imago Typhonis, Albert Merino (SP), 2016, 10:00
Insatiable (reżyser: Jawshing Arthur Liou, dźwięk: Rachel Weaver) (TW), 2010, 10:00
21 grams, Wang Ding-Yeh (TW), 2011, 7:00

 

TRT 2:00:00

ROZDZIAŁ I

EKOKREATYWNOŚĆ

Jak ludzka kreatywność i działania mogą przyczynić się do poprawy warunków życia w obliczu wyczerpywania się zasobów na Ziemi i zagrożenia środowiska?

Prace:

Second Wind, Sergey Tsyss (RU), 2012, 5:50
Rubbing the City: Beautiful Dirty Bubble, Tsui Kuang-Yu (TW), 2012, 7:00

ROZDZIAŁ II

EKOAPOKALIPSA

Świat z perspektywy utopijnej, w którym istoty ludzkie wpadają w pułapkę własnej nieświadomości, zagrażając całemu środowisku.

Prace:

Renew: the future not future, Zhang Xu Zhan (TW), 2010, 5:00
Arcadia, Rick Fishe, (CA), 2014, 4:50
Making of Eve Clone I, Lin Peychwen (TW), 2016, 9:00
Post Human, Shih Chang-Jay (TW), 1995, 11:20
Double, Huang Zan-Lun (TW), 2015, 12:55

ROZDZIAŁ III

EKOŁAŃCUCH LUDZKI

Między cywilizacją a etyką ekologiczną. „Ekologia” w języku greckim oznacza „dom”, człowieka i jego środowisko życiowe. Rodzina mieszkająca w harmonii pielęgnuje gatunek ludzki i wzbogaca swoje życie; chyba że jej członkowie zostaną ogarnięci chęcią posiadania i wyzysku – wtedy dom zostanie zniszczony.

Prace:

Fashion To Die For, Lynn Estomin (US), 2015, 6:00
Solastalgia, Isabelle Hayeur (CA), 2014, 14:45
entro(SCO)py, Marie-France Giraudon (CA), 2015, 15:30

ROZDZIAŁ IV

EKOMITOLOGIA

Tajemniczy dialog z naturą i cywilizacją. Bohaterowie prac przy pomocy mitów obrazujących racjonalność i wrażliwość jednostki, rzeczywistość i fantazję, budują swój własny mit.

Prace:

Imago Typhonis, Albert Merino (SP), 2016, 10:00
Insatiable (reżyser: Jawshing Arthur Liou, dźwięk: Rachel Weaver) (TW), 2010, 10:00
21 grams, Wang Ding-Yeh (TW), 2011, 7:00