Jakub Stępień / Merboys
   

instalacja wideo, performatywna reinterpretacja zdarzeń

Jakub Stępień / Merboys
   

instalacja wideo, performatywna reinterpretacja zdarzeń

Info

Akademia Sztuki Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Sztuk Pięknych
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
Specjalność: Fotografia i Multimedia
Pracownia Multimediów
Promotor: dr hab. Łukasz Ogórek

Punktem wyjścia do instalacji wideo było wczesnoszkolne doświadczenie artysty uczęszczania do pływackiego klubu sportowego. Łączyło się to z pierwszym wejściem w binarną męską grupę, z kolektywnym doświadczeniem chłopięctwa. Nad projektem autor pracował z grupą chłopaków, o podobnym doświadczeniu tego samego basenu, należących kiedyś do klubu, czy doświadczających przestrzeni tej pływalni podczas obowiązkowych zajęć z wf-u.

Przez kilka miesięcy prób na sali baletowej, pracowali z własnymi ciałami, ich świadomością, ekspresją, archiwum, kolektywną pamięcią oraz własną praktyką wokalno-ruchową. Praca jest dokumentacją jednorazowego performansu, będącego odwróconym reenactmentem archiwalnych wydarzeń, squeerowaną rekonstrukcją, wchodzącą w relację z silnie systemową architekturą basenu. Celem działań jest świadoma analiza dyscyplinujących mechanizmów władzy, przepracowanie ich. Poprzez powtórzenie w nowy sposób, w nowym kontekście, reinterpretując historię i przeprowadzając na niej operację, dokonuje gestu odwracania wycelowanej w nas broni, gdzie kara przestaje być opresyjna, a staje się narzędziem o nowym potencjale, zaś mająca silnie manipulującą siłę nagroda, pomimo sentymentu, nie ma już swojej mocy sprawczej.

Jakub Stępień – jego praktyka artystyczna opiera się na realizowaniu projektów interdyscyplinarnych o performatywnym charakterze, wykorzystujących różne media i materiały, często z recyklingu. Zajmuje się również dźwiękiem i muzyką eksperymentalną, występuje i nagrywa pod pseudonimem Apkvp. Debiutował w Sekcji ShowOFF na Miesiącu Fotografii w Krakowie w 2018 roku. Współtwórca kolektywu Kunszt Grupa. Absolwent programu Kem Szkoły, studiów licencjackich na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Studium Akademii Fotografii w Krakowie. Mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie studiuje na Akademii Sztuk Pięknych na kierunku Sztuka Mediów.