DOWODY OSOBISTE / 8. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW SZTUKI MEDIÓW
   

28.04 – 9.06.2022

DOWODY OSOBISTE / 8. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW SZTUKI MEDIÓW
   

28.04 – 9.06.2022

Info

Tegoroczna, ósma już edycja Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów Dowody osobiste, organizowana wspólnie przez Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Centrum Sztuki WRO, jest kontynuacją współpracy między uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów. Celem projektu jest wymiana doświadczeń tego kierunku nauczania w ośmiu publicznych uczelniach artystycznych w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu, jaki i promocja absolwentek i absolwentów uczelni.

Prace nad projektem rozpoczęły się na początku 2022 roku komisyjnym przeglądem prac licencjackich i magisterskich, który z powodu trwającej pandemii odbył się we wszystkich uczelniach w formie zdalnej. Natomiast sama prezentacja wybranych prac znalazła swój finał jako wystawa Dowody osobiste w Centrum Sztuki WRO.

Podobnie jak w poprzednich latach, nagrodę główną dla laureatki/laureata Konkursu ufundował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie zabraknie również wsparcia redakcji magazynu „Contemporary Lynx”, która nagrodzi wybraną artystkę/artystę publikacją portfolio. W tym roku proponujemy także naszym widzom możliwość wyboru i uhonorowania najlepszej ich zdaniem pracy, biorącej udział w Konkursie. Odwiedzający wystawę do 8 czerwca będą mogli oddać głos na wybraną realizację dyplomową. Nagroda publiczności została ufundowana przez Rektorów uczelni biorących w Konkursie i zostanie ogłoszona podczas finisażu wystawy 9 czerwca.

Prace wybrane w tej edycji Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów są komentarzem do sytuacji budowania własnej tożsamości wobec reguł społecznych. Wystawa Dowody osobiste to prezentacja różnorodnych tematycznie i formalnie prac, jednak łączy je kilka aspektów, ujawniających się w twórczości młodego pokolenia.

Są to nawiązania do osobistych doświadczeń kształtujących tożsamość i wpisujących się w szerszy kontekst społeczny oraz obrazujące zakres postaw manifestujących się w kulturze. Zmiana doświadczenia życiowego w doświadczenie twórcze pozwala nabrać dystansu do poruszanych wątków i nadać im zbiorową perspektywę. Wyraźny jest także akcent osobistego zaangażowania w tematy polityczne, odniesienia do praw jednostki i zmagania z presją społeczną.

Warte uwagi są wątki nawiązujące do relacji między światem realnym i wirtualnym, oparte na odmiennych sposobach ich percepcji. W tegorocznej wystawie konkursowej zobaczymy różnorodne formalnie prace, zarówno skoncentrowane na badaniu jednostkowych narzędzi jak i wieloelementowych instalacji. Artystki i artyści w swoich pracach wypowiadają się językiem różnorodnych narzędzi medialnych, performansu, dokumentu czy form rzeźbiarskich, poszukując adekwatności sposobu twórczej wypowiedzi do poruszanych tematów. Wystawa łącząc wszystkie dowody osobistych doświadczeń, wskazuje problemy pokolenia, próby ich dyskutowania oraz podejścia do potrzeby budowania nowego wobec nich języka.

Tegoroczny projekt jest również czasem na ewaluację poprzednich edycji, dyskusją nad formułą organizacyjną i potrzebą ewentualnych zmian. Przestrzenią do podsumowań i refleksji będzie spotkanie konferencyjne, towarzyszące 8. Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, zatytułowane Rekonesans, z udziałem przedstawiciele uczelni biorących udział w projekcie.

składy komisji konkursowych

Gdańsk / Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku:
Dominika Kluszczyk, Małgorzata Sikorska, Jarosław Czarnecki, Natalia Cyrzan, Piotr Stasiowski

Katowice / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach:
Dominika Kluszczyk, Małgorzata Sikorska, Joanna Rzepka-Dziedzic, Agata Cukierska, Anna Lorenc

Kraków / Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie:
Dagmara Domagała, Malwina Hajduk-Kawalec, Michał Ostrowicki, Delfina Jałowik, Magda Ujma

Łódź / Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi:
Piotr Krajewski, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Agnieszka Pindera, Marcin Polak, Tomasz Załuski

Poznań / Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu:
Dagmara Domagała, Lilianna Leń, Jagna Domżalska, Zofia Nierodzińska, Piotr Bosacki

Szczecin / Akademia Sztuki w Szczecinie:
Paweł Janicki, Malwina Hajduk-Kawalec, Stanisław Ruksza, Marlena Chybowska-Butler, Andrzej Wasilewski

Warszawa / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie:
Paweł Janicki, Lilianna Leń, Anna Galas-Kosil, Magdalena Komornicka, Sławomir Ratajski

Wrocław / Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu:
Paweł Janicki, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Magdalena Kreis, Gosia Sobolewska, Agata Szuba

spotkanie konferencyjne

28.04.2022 / czwartek / 11:00-15:00
ASP Wrocław, Traugutta 19/21, sala 410, 4 piętro
organizatorzy: Katedra Sztuki Mediów

RECONNAISSANCE – spotkanie konferencyjne towarzyszące 8. Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

Program spotkania:

1. Prezentacja organizatorów o dotychczasowych edycjach konkursu.
2. Panel dyskusyjny dotyczący Konkursu – prezentacja przedstawicieli uczelni:
– odbiór i ocena Konkursu na poszczególnych uczelniach i wydziałach,
– proponowane zmiany w formule wyboru prac reprezentujących uczelnie,
– sugestie zmian w formule Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów.
3. Dyskusja na temat wpływu sytuacji społeczno-politycznej na życie uczelni.

Więcej informacji na stronie ASP Wrocław.

NAGRODY

Trwa głosowanie na Nagrodę publiczności, wynik zostanie ogłoszony podczas finisażu wystawy 9 czerwca.

Nagroda Contemporary Lynx: Krystyna Dobrzańska

Nagroda główna: Krystyna Dobrzańska
Oświadczenie jury
w składzie: Yuriy Biley, Barbora Kundračíková, Robert Verch

Jako członkowie interdyscyplinarnej międzynarodowej komisji chcielibyśmy bardzo podkreślić niezwykle pozytywne wrażenie, jakie wywarł na nas ten konkurs oraz jakość działań wszystkich osób zaangażowanych w jego organizację. To, co tu widzimy to pokoleniowa wypowiedź mająca moc stawiania właściwych pytań.

Sztuka jest zbyt złożona, by można ją było oceniać po prostu w obrębie standardów wyznaczanych przez konkursy. Dlatego zanim obwieścimy nasz wybór, chcielibyśmy przedstawić naszą refleksję nad całością prezentacji, którą uważamy za wyjątkowo dobrze skonstruowaną i trafioną. To szerokie spektrum jest zróżnicowane, ale i wewnętrznie spójne. Wybrane prace łączy głęboko osobiste tło, są przemyślane i zakorzenione w społeczno-kulturowym i politycznym kontekście, który jest lokalny i współdzielony w głębokim sensie tego słowa. Z drugiej strony, niosą one przesłanie uniwersalne.

Począwszy od projektu Alicji Klich „Sztuka już nie jest dla mnie” pojawia się pytanie o możliwość lub wymóg realizacji własnego potencjału. Uważamy to za odważne i głęboko krytyczne wewnątrz systemu. Ten sam argument odnosi się do projektu „VR-LAB” Krystyny Jędrzejewskiej-Szmek, który również pokazuje nam, co jest naprawdę celem systemu edukacji artystycznej, jeśli pozwala on to, by sprzeczności wewnętrznie się równoważyły.

Pierwszym i najważniejszym zadaniem artystycznym jest jednak znalezienie równowagi między doświadczeniem osobistym a wspólnym. W tym świetle pragniemy docenić wysiłki podjęte przez Marię Furtacz w „Sacro Sarco. Zapraszam do wyjścia”, który porusza bardzo problematyczne i palące pytania o granice naszego istnienia. A także projekt badawczy Moniki Falkus „Powiedz TAK w wielkim stylu”, podejmuje trudne kwestie trwałej opresji zakorzenionej w naszej kulturze z tak potrzebną wrażliwością. W połączeniu z „Merboys” Jakuba Stępnia prace te tworzą pełne spektrum, oparte na uproszczonym symbolicznym geście będącym skomplikowanym i wielowarstwowym akronimem. W ten sposób pamięć indywidualna staje się monumentalnym wyrazem zbiorowego doświadczenia.

Doprowadziło nas to do tria prac Emilii Rodziewicz, Krystyny Dobrzańskiej i Zuzanny Bodzoń. Jury doceniło projekt Rodziewicz „Julki_na_barykadach.avi”, który odzwierciedla palące pytania o dzisiejszą Polskę i wysoko oceniło osobistą odwagę artystki. Prawdziwa jakość tej pracy polega jednak na umiejętności uchwycenia głównych problemów debaty i uczynienia ich zastosowania uniwersalnym. W tym sensie również możemy postrzegać „Mapa ciała” Dobrzańskiej, która dodaje jednocześnie bardzo pożądany aspekt współdzielenia – być może jako kolejny rozdział tej samej historii.

Poetyckie podsumowanie daje projekt VR Zuzanny Bodzoń „Hiperlogicznie”, którego perspektywa jest niemal oderwana – wszystkie palące kwestie i sprzeczności związane z żywym ludzkim światem oglądane są z odległej perspektywy. Nie są one mniej znaczące, są po prostu bardziej otwarte, dostępne poznaniu i poszukiwaniu.

Jak nam się wydaje, wszystkie przedstawione tu ścieżki sztuki w jakiś sposób zbiegają się w kwestii upodmiotowienia. Łączy je potrzeba uczynienia siebie narratorem własnej historii – przy czym nie ma znaczenia, czy jest to poetyckie, czy aktywistyczne podejście do natury, mniejszości, wszystkich uciśnionych, całej ludzkości czy „tylko” siebie. Drugim oczywistym fundamentem jest odnowienie zainteresowania sztuki byciem prawdziwie reprezentatywną – doskonałe opanowanie i pełne wykorzystanie zdolności do transformacji.

To właśnie te powody, dla których postanowiliśmy przyznać nagrodę w ósmym Konkursie Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów Krystynie Dobrzańskiej. Cenimy jej wrażliwość, skromność podejścia, a także umiejętność włączenia z szacunkiem, jako pełnoprawnych współpracowników, w proces twórczy tych, którzy są jego częścią. W ten sposób sztuka powstaje w sposób naturalnie inkluzywny, dzieląc się przywilejem artystycznej dojrzałości.