Krystyna Dobrzańska / Mapa ciała
   

wideo, partycypacyjny film dokumentalny, instalacja, komiks

Krystyna Dobrzańska / Mapa ciała
   

wideo, partycypacyjny film dokumentalny, instalacja, komiks

Info

Akademia Sztuki w Szczecinie
Wydział Sztuki Mediów
Katedra Filmu
Promotorzy: dr hab. Karolina Breguła, prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Współautorki: Natalia Budnik, Julia Ciesielska, Oliwia Dahlman, Natalia Fijałek, Dominika Krakowska

Krystyna Dobrzańska otrzymała nagrodę główną oraz nagrodę magazynu Contemporary Lynx.
Oświadczenie jury znajdziesz na stronie wrocenter.pl/dyplomy8 w zakładce „nagrody”.

Instalacja powstała na kanwie warsztatów filmowych dla pięciu wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie (MOW) oraz produkcji partycypacyjnego filmu dokumentalnego Mapa ciała, opartego o materiały zebrane w wyniku współpracy z uczestniczkami zajęć. Zagadnieniem, które stało się głównym tematem działań filmowych, była wspólnota tworząca ośrodek. Podjęte działania uwzględniły również dialog z władzami placówki dotyczący regulaminu MOW. Komiksy z ośrodka stanowią dziennik opisujący doświadczenia reżyserki ze współpracy z MOWem.

Krystyna Dobrzańska – autorka filmów, kierowniczka produkcji filmowej. W swoich pracach podejmuje tematykę relacji władzy i nierówności społecznych. Traktuje realizację form dokumentalnych jako możliwość udostępnienia głosu grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wykorzystuje proste metody realizacji filmowych, używając ich jako codziennej formy komunikacji. Jej film dokumentalny Wszystko o wyjazdach za granicę brał udział w konkursach na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie oraz Short Waves w Poznaniu. Laureatka konkursu Młode Wilki partycypacyjnym filmem dokumentalnym pt. Mapa ciała. Absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku Film Eksperymentalny oraz Organizacji Produkcji w Szkole Filmowej im. Kieślowskiego w Katowicach. Studentka drugiego stopnia na kierunku Sztuki Społeczne w Instytucie Kultury Polskiej na UW.