LERA POLIANSKOWA
   

luty—lipiec 2018

LERA POLIANSKOWA
   

luty—lipiec 2018

Info

Lera Polianskowa jest kolejną stypendystką, która odwiedza WRO w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej.

Lera Polianskowa (UA), ur. w 1982 r. w Charkowie. Artystka działająca w obszarze sztuki mediów i dźwięku. Studiowała historię i teorię teatru na Akademii Kultury w Charkowie. W latach 2004-2009 pracowała jako aktorka w teatrze „Arabeski”. Od 2008 roku jest członkinią grupy artystycznej SVITER. Współzałożycielka i kuratorka Twórczego Centrum Ekspozycyjnego (TEC) w Charkowie (2010) oraz założycielka (wspólnie z Iwanem Switłycznym oraz Maksem Robotowem) wirtualnej platformy artystycznej „Szuflada”, wspierającej niezależne projekty współczesnych artystów oraz sprzyjającej ich integracji ze sferą nowoczesnych technologii (2014). Słuchaczka Institution of Unstable Thoughts (Instytutu myśli niestabilnych, od 2015 roku). Wraz z grupą SVITER i Iwanem Switłycznym uczestniczyła w 57. Biennale Sztuki w Wenecji (w ramach wystawy „Parlament” w Pawilonie Ukraińskim), a ich najnowsza realizacja – środowisko algorytmiczne „Verbatix” była prezentowana w ramach projektu Vorspiel, towarzyszącemu festiwalowi sztuki mediów transmediale 2018 w Berlinie. Mieszka i pracuje w Kijowie.