LIN PEYCHWEN (TW) – MAKING OF EVE CLONE I
   

wideo, 2016, 9:00

LIN PEYCHWEN (TW) – MAKING OF EVE CLONE I
   

wideo, 2016, 9:00

Info

Odwołując się do cyklu swoich poprzednich prac, Lin Peychwen modeluje postać 3D na wzór człowieka witruwiańskiego Leonarda da Vinci. Eve Clone staje się uosobieniem biblijnych metafor, wyzwaniem rzuconym aktowi boskiej kreacji poprzez transformację natury i klonowanie życia. W ten sposób artystka skłania do refleksji nad podobieństwami między człowiekiem, sztuką i technologią.