Małe WRO – duża ekipa!
   

Przewodnik Małego WRO
czeka na wystawach!

Małe WRO – duża ekipa!
   

Przewodnik Małego WRO
czeka na wystawach!

Info

Podobnie jak we wcześniejszych latach, począwszy od 2009 roku, Biennale WRO towarzyszy specjalny program dla dzieci i ich najbliższych, czyli Małe WRO.

W tym roku, po biennalowych wystawach, młodszych i starszych odbiorców prowadzi Przewodnik Małego WRO, który odnosi się nie tylko do dzieł najnowszych, ale także powraca do wybranych prac zgromadzonych w archiwum WRO, tworzonym od 1989 roku. Nowe i starsze prace zostały teraz zestawione w pary, a następnie opracowane przez 30-osobowy zespół.

Przy udziale dzieci i dorosłych, pracujących w 15 rodzinnych tandemach przygotowaliśmy – trzeci już w serii, ale inny niż dotychczasowe – Przewodnik Małego WRO. Tworzą go notatki, skojarzenia, zadania, zdjęcia i ilustracje związane z pracami, zapraszające do rodzinnych rozmów o sztuce i nie tylko.

PRZEJRZYJ PRZEWODNIK – ISSUU

W programie Małego WRO również: oprowadzania po wystawach, warsztaty ruchowo-medialne z Wrocławskim Teatrem Pantomimy, działania edukacyjne w Pawilonie Czterech Kopuł, specjalne wydarzenia w Barbarze (Strefa Kultury Wrocław) i Centrum Sztuki WRO.