MARIE-FRANCE GIRAUDON (CA) – ENTRO(SCO)PY
   

wideo, 2015, 15:30

MARIE-FRANCE GIRAUDON (CA) – ENTRO(SCO)PY
   

wideo, 2015, 15:30

Info

Obraz wideo lodowca, dotkniętego globalnym ociepleniem, z kamery podobnej do endoskopu, służącego do badania wnętrza ludzkiego ciała.