MARYNA DYKUKHA
   

luty—lipiec 2014

MARYNA DYKUKHA
   

luty—lipiec 2014

Info

Maryna Dykukha (1985 r., Kijów / Ukraina), absolwentka kierunku Grafika i Projektowanie Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie, artystka związana z Międzynarodowym Festiwalem Filmów Dokumentalnych Docudays w Kijowie. Swoje prace prezentowała zarówno podczas ukraińskich wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej (m.in. Contemporary Art Festival DIDTSEBABA, Contemporary Art Center at Kyiv-Mohyla Academy, National House of Artists Kyiv) jak i międzynarodowych wydarzeń (m.in. ISEA 2015, 21st International Symposium on Electronic Art, Glasgow Short Film Festival).

Podczas rezydencji Marina Dykukha rozwijała i uzupełniała własne umiejętności w posługiwaniu się technikami mediów elektronicznych i interaktywnych, nawiązywała kontakty z lokalnym środowiskiem artystycznym oraz pracowała nad projektami, które finalnie zostały zaprezentowane podczas porezydencyjnej wystawy we wrocławskiej Galerii Sputnik_R46 (wernisaż 25 lipca 2014).

Główną przestrzenią zainteresowań artystki są zagadnienia związane z kształtowaniem się relacji władzy zarówno w makroskali (państwo), jak i mikroskali (rodzina, relacje indywiduum – najbliższe środowisko społeczne). Dlatego też kluczową instalacją prezentowaną podczas wystawy porezydencyjnej była praca „Big Brother is fucked up watching you_” – interaktywna przestrzeń, w której odbiorcy konfrontują się z nieustanną obecnością monitorującego ich Oka – śledzącego ich poczynania i wędrówkę w przestrzeni instalacji. Odbiorcy mają też możliwość nawiązania walki z Okiem – działając wspólnie mogą – poprzez nadmiar bodźców – doprowadzić do zablokowania śledzącego ich systemu. Praca „Big Brother is fucked up watching you_” została zrealizowana we WRO.

Prace artystki można zobaczyć tu: https://www.behance.net/marinadykukha