MARYNA KHRYPUN
   

luty—lipiec 2019
rezydentka programu stypendialnego
Gaude Polonia

MARYNA KHRYPUN
   

luty—lipiec 2019
rezydentka programu stypendialnego
Gaude Polonia

Info

Maryna Khrypun jest kolejną stypendystką, która odwiedza WRO w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry polskiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschodniej.

Maryna Khrypun (UA) – artystka, kuratorka wystaw, koordynatorka wydarzeń kulturalnych, twórczyni programów poświęconych edukacji artystycznej. Członkini kijowskiej grupy 665, zajmującej się street artem, sztuką video i self-publishingiem, współzałożycielka 665Library. Brała udział w międzynarodowych wystawach w Polsce, Niemczech, Czarnogórze i na Ukrainie. Jej prace były częścią programu biennale Manifesta 10 i Gogol Art Fest 2015. Uczestniczyła w programie Kod Miasta, szkoleniu dla młodych filmowców Indie lab 2018 w Kijowie i warsztatach urbanistycznych w Civil Society Centre w Pradze. W 2018 roku zainicjowała i koordynowała projekt Touch what I see w Galerii Labirynt w Lubinie oraz Inclusive Laboratory w Kijowie. Projektuje animacje i nagrywa filmy dla wielu ukraińskich inicjatyw i instytucji kulturalnych, takich jak Cultural geographies, Hromadske radio i Port agency. Wydaje własnego zina Zinergia.