mattermorphosis w IP Studio
   

opisy prac

mattermorphosis w IP Studio
   

opisy prac

Info

The Case of Dataworm
Sohyun Lee

Eksperyment z użyciem danych RNA i interakcji opartej na wykrywaniu gestów do obudzenia dziedzicznych wspomnień, zapisanych w naszych ciałach

Czy możemy dziedziczyć wspomnienia? The Case of Dataworm bada możliwość pamięci genetycznej danych ludzkiego RNA. Hipoteza, że RNA przekazuje wspomnienia przodków następnemu pokoleniu, jest badana przez prof. Rechavi.

Opierając się na tym założeniu, trójwymiarowe modele Dataworm zostały przekonwertowane z danych ludzkiego RNA za pomocą programowania.

Cyfrowe Datawormy uzyskują właściwości fizyczne poprzez druk 3D i zintegrowanie komponentów LED. Światło Dataworma włącza i wyłącza interakcja z gestami dłoni odwiedzających.

Nasze gesty wyzwalają te genetyczne wspomnienia i wybudzają je. Eksperymentalna harmonia między wideo 3D a interaktywnym obiektem pozwala widzom zanurzyć się we własnych odziedziczonych wspomnieniach.

_ _ harvest
Amelie Vierbuchen

Hodowla fulgurytów jako formy skamieniałego chaosu, połączenie nauki i fikcji do oswojenia nieładu

Fulguryty to skamieniałe błyskawice – minerały, które tworzą się, gdy piorun uderza w piaszczyste podłoże. Jego związki topią się wokół pioruna i zastygają jako jego odcisk.

Wykopane spod ziemi fulguryty wprawiały w zdumienie pierwszych odkrywców ze względu na swój organiczny kształt. Błędnie odczytali je jako „owoce z podziemnego ognia”, które wyrastały prosto z piekła.

Owoc fulgurytu prezentuje odwrócone mechanizmy wzrostu, będąc jedynie odciskiem, a tym samym wskaźnikiem swojego otoczenia. To właśnie ten owoc postanowiłam wyhodować wewnątrz metalowej drukarki.

Jak wyglądają takie zbiory, gdy roślina nie rośnie na pustyni, ale jest produkowana w piaskownicy? Jak wyhodować owoc fulgurytu, a tym samym: jak udomowić burzę?

Ghostly Collector
Pai Litzenberger

Metafizyczna istota, która dzięki przekształcaniu się potrafi podróżować między sferami

Ghostly Collector to twór metafizyczny, który dzięki przekształcaniu się potrafi podróżować między sferami materii i życia. Takie origami DNA ma tylko jeden cel. Losowo chwytać inne mikroorganizmy i cząsteczki.

Origami powstało podczas mojej rezydencji we Fraunhofer ENAS w Chemnitz, gdzie przedstawiono mi proces budowania struktur z DNA.

Podczas prac laboratoryjnych odmierzaliśmy i przenosiliśmy małe objętości cieczy, pipetowaliśmy wszystkie komponenty do origami. Niezbędnym elementem udanego procesu była woda destylowana.

Zamrażaliśmy wodę w temperaturze -60°C, aby zachować materiały biologiczne. Wszystkie probówki przed użyciem musiały zostać ręcznie podgrzane, by materiał ponownie stał się płynny. Ten proces transformacji jest odzwierciedlony w lodowym obiekcie, topiącym się od ciepła ludzkiej klatki piersiowej.

Modele wykorzystane zarówno do renderowania 3D jak i wydrukowanych obiektów zostały opracowane przy użyciu oprogramowania do origami DNA.

Obecnie pracuję nad bardziej złożonym wirtualnym środowiskiem, używając origami DNA i przykładowych struktur białkowych prognozowanych przez system sztucznej inteligencji AlphaFold.

How to Negotiate with a Material
Eugénie Desmedt

Pojęcia kontroli i reprezentacji w kontekście naukowego i przemysłowego użycia grzybni

Projekt badawczy analizujący zagadnienia kontroli i reprezentacji w obszarze naukowego i przemysłowego wykorzystania grzybni.

Poprzez modele przedstawiające wzrost i rozpad grzybni oraz aktywne uczestnictwo w wykorzystywaniu żywego organizmu do produkcji dóbr, projekt skłania do krytycznej refleksji nad naszą skłonnością do kontrolowania i wykorzystywania innych form życia.

Prezentowana praca to instalacja multimedialna składająca się z trzech części: wideo przedstawiającego animowany trójwymiarowy model grzyba Reishi (Lakownicy żółtawej) przechodzącego różne etapy rozkładu, wysuszonego grzyba Reishi wyrastającego z odpadów papierowych oraz materiałów wykorzystywanych w procesie uprawy grzybów.

Safeness

Erwin Jeneralczyk

Nawigując pomiędzy szumem i sygnałem w poszukiwaniu estetyki i dramaturgii w algorytmach big data

Praca dotyczy badania rytmu w sekwencjach matematycznych poprzez wizualne reprezentacje sekwencji liczb pierwszych stworzonych przy użyciu autorskiego algorytmu.

Założeniem algorytmu było odkrycie nieoczywistych zależności w obrębie pierwszego miliona liczb pierwszych. Inspiracją dla tego procesu były badania w dziedzinie teorii emergencji i teorii chaosu. Szczególnie interesowało mnie wyłanianie się uporządkowanych wzorców z chaotycznych systemów.

Praca składa się z kilku matryc, każda z nich charakteryzuje się obecnością innej cyfry w sekwencji liczb pierwszych. Matryce połączone ze źródłem dźwięku i światła tworzą obiekt rzeźbiarski.