mattermorphosis w Centrum Sztuki WRO
   

opisy prac

mattermorphosis w Centrum Sztuki WRO
   

opisy prac

Info

Symbionic Affairs
Sonia Kujawa

Złożone związki między ludźmi a żywą materią, nieuchwytna granica między współpracą a eksploatacją

Ludzie wraz z innymi żywymi istotami tworzą wzajemnie powiązany system relacji, z których każda ma swoje unikalne własności i implikacje.

Najmniejsze zmiany w sieci kumulują się w czasie i przekształcają większy obraz, często całkowicie zmieniając jego dynamikę. Więź między ludźmi a naturą jest burzliwa, naznaczona raczej chaotyczną siłą niż życzliwą i pełną miłości współpracą, choć jak w przypadku wszystkich skrajności, granica między nimi jest często niejasna i rozmyta.

Symbionic Affairs próbuje wyznaczyć moment, w którym współpraca staje się wyzyskiem i znaleźć równowagę między tymi dwoma, uznając brutalną siłę stojącą za postępem, a jednocześnie doceniając jego niesamowicie wciągający produkt uboczny.

Insertae Sedis (enigmatic taxa)
Charlotte Roschka

Nowa samoorganizująca się istota ewolucyjna

Ta rzeźba, inspirowana funkcjonalnością origami DNA, bada proces samoorganizowania się DNA do stabilnego układu, który zapewnia zabezpieczenie informacji przed czynnikami środowiskowymi.

Zachowane DNA może służyć jako pamięć działającego już planu budowy, który jest niezbędny do ewolucji bardziej złożonych jednostek. Rzeźba została zaprojektowana przez model uczenia maszynowego szkolonego na genach i obrazach budowy organizmów.

Praca zachęca do refleksji na temat rozwoju ewolucji w ramach powiązania DNA i nowych technologii, zachęcając do wyobrażenia sobie właściwości i habitatu niezdefiniowanych taksonów.

Code or Chrysalis
Laura Leppert

Co w nas daje się odczytać?

Code or Chrysalis to film oparty na badaniach dotyczących wyobrażeń, obsesji i amnezji związanych z DNA, często nazywanym kodem życia.

Przygląda się historii nauki i fikcji i następstwom naukowych metafor wzniecanych przez erę informacji.

Film podąża za DNA przez laboratoria, przez szum wokół jego odczytania i historyczne teatry wiedzy

Jakie części nas są do odczytania – w tak zwanych księgach życia czy dzisiejszych czarnych skrzynkach?

an act of arriving (or becoming visible)
Hendrik Klatte, Jonathan Joosten

Eksplorowanie cybernetycznego ekosystemu grzybów i minerałów za pomocą syntezy dźwięku

Multimedialna instalacja oparta na obiektach, badająca cybernetyczny ekosystem.

Obserwacja relacji i powiązań między grzybami i minerałami, grzybnią i syntezą dźwięku, poprzez obiekty, które są zbierane, umieszczane i łączone w sztywnej siatce kaszty drukarskiej.

Autorzy szukają podobieństw, synergii i sprzeczności: kiełkujące dźwięki tworzone przez syntezatory i pętle sprzężenia zwrotnego tworzą stale zmieniającą się zagnieżdżoną polifonię inspirowaną grzybnią.

Łącząc materialne i niematerialne, praca stawia pytania o ucieleśnienie sieci i ludzkie pragnienie kolekcjonowania.

Ganoderma lucidum (grzyb Reishi)
Calcium Carbonat (aragonit, jasieniec piaskowy)
Metallicum, var. (syntezatory, kable)
Fagus sylvatica (kaszta)