MEDIACJA SZTUKI – jak pracować z odwiedzającymi Interaktywny Plac Zabaw
   

dwudniowe warsztaty dla mediatorów sztuki
16-17.10.2018 / 15:00 – 18:00
IZONE / Kijów (Ukraina)

MEDIACJA SZTUKI – jak pracować z odwiedzającymi Interaktywny Plac Zabaw
   

dwudniowe warsztaty dla mediatorów sztuki
16-17.10.2018 / 15:00 – 18:00
IZONE / Kijów (Ukraina)

Info

Dwudniowe warsztaty są adresowane do osób zainteresowanych mediacją sztuki na wystawie Interaktywny Plac Zabaw. Celem warsztatów jest podzielenie się naszymi doświadczeniami związanymi z pracą z odbiorcami w różnym wieku – tak dziećmi, jak i dorosłymi.

Pierwszy dzień jest przeznaczony na bliższe poznanie Centrum Sztuki WRO jako instytucji, jej praktyk kuratorskich i specyficznego podejścia do publiczności. Będzie to czas na omówienie punktów stycznych i różnic między edukacją artystyczną, rozwojem publiczności, mediacją sztuki i innymi zagadnień związanych z pracą z publicznością w galeriach i muzeach.

Drugiego dnia przyjrzymy się bliżej Interaktywnemu Placowi Zabaw – jaka jest podstawowa koncepcja wystawy, wyjaśnimy, jak działają wszystkie instalacje i jaka jest ich historia, zaprezentujemy przewodnik, aplikacja na urządzenia mobilne „Pies” i zaproponujemy wydarzenia, które można utworzyć dla odbiorców w Kijowie.

Przygotujcie się na dyskusję, burzę mózgów, tworzenie map mentalnych i innych twórczych ćwiczeń! Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje i pomysły związane z wystawą.

Warsztat będzie prowadzony przez Magdalenę Kreis i Agnieszkę Kubicką-Dzieduszycką.