Mój Grotowski. Fotografie Andrzeja Paluchiewicza
   

19.03 – 19.04.2009

Mój Grotowski. Fotografie Andrzeja Paluchiewicza
   

19.03 – 19.04.2009

Info

Przez najbliższy miesiąc w Centrum Sztuki WRO będzie można oglądać przygotowaną wspólnie przez Centrum Kultury Zamek i WRO wystawę fotografii Andrzeja Paluchiewicza Mój Grotowski. Ekspozycję tworzą w głównej mierze wielkoformatowe wydruki zdjęć oraz audiowizualne instalacje, do których dźwięk skomponował amerykański artysta Timothy Imlay.
Aktor w Teatrze Laboratorium był również odkrywcą, a wspólny trening powodował silne związki między członkami Zespołu. Andrzej Paluchiewicz przez dziesięć lat fotografował Grotowskiego i aktorów Teatru w różnych sytuacjach – ćwiczeń, spektakli, podróży. Powstał zapis tamtego czasu. Dokumentuje wysiłek, tworzenie, radość, wspólnotę. Fotografie Paluchiewicza utrwaliły tamten Teatr Laboratorium – atmosferę awangardy w sztuce powstającej na przełomie lat 60. i 70.

Realizacja: Centrum Kultury Zamek i Centrum Sztuki WRO
Kurator: Bogda Sztencel

O artyście

Andrzej Paluchiewicz – w 1966 pomyślnie, jako jeden z niewielu, zdaje egzamin na adepta Instytutu Aktora Teatru Laboratorium. Od tego roku gra w Akropolis i bierze udział w przygotowaniach do Samuela Zborowskiego i Apocalipsis cum Figuris. Przez cały ten czas, wraz z innymi członkami zespołu, pracuje z Jerzym Grotowskim nad jego książką Ku teatrowi ubogiemu. Uczestniczy w tournée Teatru po Polsce i świecie (między innymi Holandii, Belgii, Niemczech, Danii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Meksyku, Australii).

Od 1973 bierze udział w działaniach parateatralnych Teatru w Brzezince koło Wrocławia, a także Francji, Włoszech, USA i Australii.

W czasie, kiedy jest związany z IATL, fotografuje Grotowskiego i jego Zespół. Jest twórcą unikalnej kolekcji zdjęć dokumentujących tamten okres. Większość z nich nie była dotąd nigdzie publikowana.

W 1977 wyjeżdża do Szwecji, gdzie mieszka do dzisiaj. Jest autorem fotoreportaży prasowych, okładek do książek i zdjęć reklamowych. Wystawy jego fotografii prezentowane są w Polsce, Szwecji i USA.