OLEKSANDR MALETS
   

luty—lipiec 2018

OLEKSANDR MALETS
   

luty—lipiec 2018

Info

Oleksandr Malets jest kolejnym stypendystą, który odwiedza WRO w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej.

Oleksandr Malets (UA), ur. w 1989 r. w Użhorodzie. Studiował grafikę komputerową we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej (2013-2015) oraz projektowanie graficzne na Transcarpathian Arts Institute w Użhorodzie (2010-2013). Jego instalacje świetlne i mappingi były prezentowane między innymi podczas Night Media Lab we Wrocławiu (2015, 2017) oraz podczas festiwalu Light Move w Łodzi („Hypnotree”, 2016). Kooperował z wrocławską agencją interaktywną Giant Lazer przy produkcji edukacyjnych gier VR, jest też współautorem reklam dla festiwalu Wratislavia Cantans (2016). Ostatnio pracował przy filmach „Valley of the Gods” Lecha Majewskiego i „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana jako specjalista od efektów specjalnych.