OPN Studio – The Pure Voice
   

projekt realizowany we WRO
rezydencja EMAP Expanded 2022

OPN Studio – The Pure Voice
   

projekt realizowany we WRO
rezydencja EMAP Expanded 2022

Projekt EMAP/EMARE jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

Ten projekt został wsparty przez grant od Acción Cultural Española (AC/E)

Współpraca:

Info

The Pure Voice to projekt oparty na badaniach kontekstu społecznego, którego rezultatem jest interaktywna instalacja, w której Wszystkie osoby odwiedzające będą miały możliwość uwolnienia swojego głosu od normatywnej przynależności płciowej, osiągając głos według własnej percepcji neutralny lub wykraczający poza płeć, zyskujący nowe niuanse.

Zneutralizowanie lub upłynnienie wysokości głosu w odniesieniu do obecnej społecznej kategoryzacji normatywnej płci, jest pierwszym krokiem do uzyskania doskonałego głosu nie wskazującego na płeć. The Pure Voice. Głos bez etykiety. Czysty głos, ponieważ w istocie wszyscy jesteśmy wodą. Jako element dekonstruujący te konotacje instalacja wykorzystuje coś tak czystego i pokrewnego człowiekowi jak woda. Woda działa jak medium transmisyjne, oczyszczając i pozbawiając kategoryzacji, ukazując ludzką istotę. Żywy głos uczestników przechodzi przez nią, zapewniając neutralną lub płynną istotę, usuwając uprzedzenia płciowe. Kluczowy element „poezji” jest reprezentowany przez cyfrowe spektrum dźwięku wody, pokazujące interakcję głosów odwiedzających.

UNDOING GENDER

Projekt skupia swoją uwagę na zniesieniu płci. Ponieważ, jak twierdzi Judith Butler (2006), „płeć jest konstruktem społecznym”.

Twierdzenie Butler o performatywności płci zakłada, że płeć nie jest naturalnie przypisana, ale składa się z aktów, które określają osobę jako „mężczyznę” lub „kobietę” (ubiór, zachowania itd.). I to właśnie poprzez powtarzanie tych aktów stwarza się iluzję stabilnej tożsamości płciowej.

Akty te są reprodukowane przez ustalone normy i kontrolowane przez instytucjonalną władzę, która mówi nam, jak zachowywać się jako mężczyzna i jak nie zachowywać się jako mężczyzna oraz jak zachowywać się jako kobieta i jak nie zachowywać się jako kobieta. To przedstawienie generuje wsteczną iluzję istniejącego wewnętrznego rdzenia płci.

Ale nie mówimy o wojnie, zachowajmy spokój, mówimy o miłości. A każdy zasługuje na to, by kochać siebie. Z tego powodu społeczeństwo musi otworzyć swój umysł w warunkach ograniczeń.

Dlatego The Pure Voice – Undoing Gender rozpoczyna się od neutralności i płynności jako strategii oddzielenia tożsamości od kategorii cielesnych. Podążając za Butler, proponujemy użycie neutralizacji głosu i jego zniekształceń lub modulacji, jako kanału zakłócającego kategorie ciała, płci, ról płciowych i seksualności oraz okazję do ich subwersywnej przemiany i wyrośnięcia poza ramy binarne.

W ramach projektu, we współpracy z Oficjalnym Kolegium Terapeutów Mowy i Języka w Madrycie, przeprowadzono dogłębne badania dotyczące różnych parametrów biomechanicznych. Szczególny nacisk położono na feminizację, maskulinizację i neutralizację głosu poprzez manipulację krtanią, rezonatorami, długością gardła, strunami głosowymi i innymi morfologiami anatomicznymi.

Kliknij tutaj, aby przeczytać fragment wywiadu z OPN Studio (język angielski).

–––
OPN Studio jest tworzone przez Susanę Ballesteros i Jano Montañésa. Od dekady działają na styku dziedzin – sztuki, nauki i technologii, tworząc eksperymentalne projekty interaktywne, robotyczne i wideo. Ich prace były prezentowane między innymi w NTMOFA Taiwan National Museum of Fine Arts, Würth Museum, LACDA Los Angeles Center for Digital Art, Kapelica Gallery i ARS Electronica.