Paweł Janicki – Pure-Data: muzyka i interakcja
   

21-23.01.2015
11.00-18.00

Paweł Janicki – Pure-Data: muzyka i interakcja
   

21-23.01.2015
11.00-18.00

Info

warsztat dla osób 16+

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w 2015 roku odbył się trzydniowy, intensywny warsztat realizowany przez Pawła Janickiego. Skoncentrowany był na wspólnych strategiach sztuk interaktywnych i muzyki oraz podstaw pracy w środowisku Pure-Data.

Uczestnicy warsztatu pracowali przede wszystkim w środowisku Pure-Data (nauka od podstaw), w którym tworzyli nietypowe, interaktywnie sterowane instrumenty i mechanizmy przetwarzania dźwięku. Jako interfejsy służące do kontroli tworzonych w Pure-Data instrumentów posłużyły m.in. systemy detekcji ruchu, detekcji twarzy i wizualne partytury. Warsztat obejmował również podstawowe techniki pracy z muzyką generatywną w środowisku  Pure-Data.

Metody generowania i przetwarzania dźwięku, z jakimi będą pracowali uczestnicy warsztatów obejmowały podstawowe techniki syntezy (subtraktywna, addytywna, itp.), samplingu, przetwarzania (stosowania filtrów, sprzężenia zwrotnego, itp.) i analizy sygnałów akustycznych.

Techniki interaktywne, z których korzystali obejmowały przede wszystkim rozmaite metody wykorzystania kamery jako sensora (ruchu, obecności w kadrze i pozycji markerów wizualnych, twarzy, itp.) oraz naukę pracy – również od podstaw – z partyturami wizualnymi. Techniki te są na tyle uniwersalne, że uczestnicy warsztatów mogą wykorzystać je we własnych projektach (muzycznych, podczas pracy nad instalacjami interaktywnymi, czy performances), również jeśli nie zamierzają w przyszłości korzystać ze środowiska Pure-Data.

Niejako „przy okazji” uczestnicy warsztatów zapoznali się z najczęściej wykorzystywanymi w interakcji i pracy z dźwiękiem protokołami komunikacyjnymi (OpenSound Control, MIDI) oraz generalnie z metodologią łączenia ze sobą różnych programów i środowisk i potraktowania ich jako części swoistego systemu modularnego.

Na warsztatach wykorzystywane były wyłącznie programy OpenSource, głównie następujące: