Agata Witczak – Pozostałość
   

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Sztuki Mediów
Pracownia Relacji Wizualnych
Promotor: prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz

Agata Witczak – Pozostałość
   

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Sztuki Mediów
Pracownia Relacji Wizualnych
Promotor: prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz

Info

Praktyczna praca Pozostałość, będąca częścią składową dyplomu magisterskiego to projekt artystyczny realizowany w pracowni Relacji Wizualnych prowadzonej przez prof. dr hab. Prota Jarnuszkiewicza. Projekt obejmuje trzy realizacje wideo ukazujące wpływ człowieka na otaczającą go materię oraz późniejsze rozproszenie skutków jego działania. Każde z ujęć przedstawia sytuację tuż po interakcji między człowiekiem a otoczeniem. Zrezygnowanie z przedstawienia całości gestu, a tym samym przedstawienia człowieka jako sprawcy, zostało w tym przypadku zastosowane świadomie. Ważne jest to, co dzieje się z energią po fakcie, a nie kto i w jaki sposób ją przekazał. Praca ma na celu ukazanie sposobów interakcji zachodzących między człowiekiem a materią i przestrzenią.

Pierwsze wideo, wykonane kamerą termowizyjną, prezentuje rozproszenie ciepła, które powstało na skutek określonego działania. Nagranie odnosi się do śladów, które pozostawiane są przez człowieka mimowolnie i bezwiednie, a co za tym idzie, do jego „biernego” uczestnictwa w świecie. Wraz z upływem czasu temperatura, którą przejął przedmiot, zrównuje się z temperaturą otoczenia. Po działaniu nie zostaje żaden ślad, a otoczenie powraca do swojego poprzedniego stanu. Drugie wideo przedstawia formę usypaną z piasku. Widać na niej odcisk dłoni – pozostałość po interakcji między człowiekiem a przedmiotem. Wraz z czasem następuje powolny rozpad bryły prowadzący do zatarcia śladu, jaki pozostał po ludzkim geście. Nagranie odnosi się do intencjonalnego i aktywnego działania podmiotu, którego skutkiem jest wywarcie widocznego wpływu na otoczenie. Trzecie wideo przedstawia sprężysty materiał odznaczający się zdolnością powracania do pierwotnego kształtu. Tak jak w poprzednich przypadkach, ślad pozostawiony po ingerencji z biegiem czasu zostaje zatarty. Materiał odzyskuje swoją „naturalną” formę. Nagranie odnosi się do działania człowieka polegającego na nieustannej sile nacisku na stykające się z jego ciałem powierzchnie.

Zamysłem pracy jest wizualne przedstawienie relacji człowiek – przedmiot – świat. Przedmioty posiadają właściwości pozwalające na zachowanie i zapamiętanie naszej energii. W każdym przedstawionym przypadku ślad po ludzkim działaniu zanika, a energia przekazana przedmiotom zostaje rozproszona. Jej zanik spowodowany jest przez siłę entropii, która nieustannie wpływa na świat. Chwilowość i przemijanie pozostałych po interakcji człowieka śladów jest kluczowym przekazem tej pracy.

Agata Witczak (1995) – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (2014-2017) oraz Wydziału Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2017-2019). Laureatka nagrody głównej w kategorii debiuty na festiwalu VMA Poland za teledysk do utworu Juliana Uhu „Aha” (2018), za ten sam teledysk nominowana w kategorii plastyczna aranżacja przestrzeni na Festiwalu Polskich Wideoklipów YACH FILM (2019). Członkini kolektywu kreatywnego MUS Warsaw. Od 2019 roku asystentka w Pracowni Relacji Wizualnych prof. Prota Jarnuszkiewicza. Tworzy prace fotograficzne i wideo, zawodowo zajmuje się scenografią.