6. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW SZTUKI MEDIÓW
   

Otwarcie wystawy i ogłoszenie laureatów Nagrody Głównej: 19.11.2020

6. KONKURS NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW SZTUKI MEDIÓW
   

Otwarcie wystawy i ogłoszenie laureatów Nagrody Głównej: 19.11.2020

Współorganizator:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Info

To już szósta edycja Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, organizowanego przez Centrum Sztuki WRO wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Przegląd najlepszych prac licencjackich i magisterskich odbywa się na ośmiu publicznych uczelniach artystycznych w Polsce: w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.

Komisje konkursowe składają się z dwóch reprezentantów zespołu WRO, dwóch przedstawicieli środowiska artystycznego danego miasta i jednego eksperta z uczelni. Wybrane przez nich najlepsze realizacje dyplomowe zostaną zaprezentowane na wystawie konkursowej w Centrum Sztuki WRO, spośród których międzynarodowe jury wybierze jeden, który otrzyma nagrodę.

Nagroda dla laureata została ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku zostanie także przyznana Nagroda Publiczności. Odwiedzający wystawę będą mogli oddać głos na wybraną pracę. Po raz pierwszy, redakcja Contemporary Lynx nagrodzi wybranego przez siebie artystę publikacją jego portfolio w magazynie.

Projekt, rozwijany od 2015 roku, tworzy platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów. Wydarzenie podkreśla znaczenie sztuki mediów jako kierunku nauczania w obrębie sztuki współczesnej, jest także skoncentrowane na promocji absolwentów.

Podobnie jak w poprzednich latach, wystawie towarzyszy dwudniowa konferencja naukowa organizowana Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.