Наші арт гіди / Nasi przewodnicy sztuki
   

Наші арт гіди / Nasi przewodnicy sztuki
   

Info

OLEKSANDR POLIAKOVSKY

Привіт, Мене звати Олександр. Родом я із Житомира, але навчався у Вроцлаві. Я закінчив Вроцлавський Університет на факультеті журналістики та соціальних комунікацій за спеціальністю «Фоторепортаж». Працюю фотографом, найбільше мені подобається знімати портрети людей.
За допомогою своєї камери Я намагаюся висловити своє захоплення і любов до людей, особливо жінок. У фотографії для мене найголовніше-залишатися якомога ближче до людини. Для мене мистецтво не закінчується фотографією. Я вважаю, що мистецтво – це все, що було створено людиною в традиційній і сучасній культурі, а також те, що створила природа. Все це мене дуже надихає, і я з нетерпінням чекаю можливості поділитися цим натхненням з вами!

Cześć, mam na imię Oleksandr, pochodzę z Żytomierza, ale studiowałem we Wrocławiu. Ukończyłem Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, na kierunku Fotoreportaż. Pracuję jako fotograf, a najbardziej lubię robić portrety ludzi.
Za pomocą aparatu staram się wyrazić mój zachwyt i miłość do ludzi, a w szczególności do kobiet. W fotografii najważniejsze jest dla mnie to, aby być jak najbliżej człowieka. Dla mnie sztuka nie kończy się na fotografii. Uważam, że sztuką jest wszystko, co zostało stworzone przez człowieka w kulturze tradycyjnej i współczesnej, a także to, co stworzyła natura. o wszystko bardzo mnie inspiruje i nie mogę się doczekać, aby podzielić się tą inspiracją z Wami!

MARIIA SERHIIENKO

Привіт, мене звати Марія. Я родом з України. Я народилася в місті Черкаси, де провела дитинство і юність, перш ніж виїхати вчитися до Польщі. Я вже два роки живу у Вроцлаві. Я люблю мистецтво, як сучасне, так і традиційне. Я вважаю, що мистецтво об’єднує людей і допомагає нам висловлювати наші почуття. Мистецтво показує, наскільки ми – люди – інноваційні, творчі та здібні. І в ці важкі часи, в яких ми зараз опинилися як суспільство, мистецтво може подарувати нам безпечний простір. Я дуже рада бути частиною Інтерактивного Майданчика, і я з нетерпінням чекаю зустрічі в центрі мистецтв WRO і приємного проведення часу з вами!

Cześć, mam na imię Mariia. Pochodzę z Ukrainy. Urodziłam się w mieście Czerkasy, gdzie spędziłam dzieciństwo i młodość, zanim wyjechałam na studia do Polski. Od dwóch lat mieszkam we Wrocławiu. Kocham sztukę, zarówno współczesną, jak i tradycyjną. Wierzę, że sztuka łączy ludzi i pomaga nam wyrażać nasze uczucia. Sztuka pokazuje, jak bardzo my – istoty ludzkie – jesteśmy innowacyjni, twórczy i zdolni. A w tych trudnych czasach, w których teraz się znaleźliśmy jako społeczeństwo, sztuka może nam zapewnić bezpieczną przestrzeń. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią Interaktywnego Placu Zabaw i nie mogę się doczekać spotkania w Centrum Sztuki WRO oraz spędzenia z Wami miłych chwil!

ANNA KUZMENKO

Привіт, мене звати Анна, і нещодавно, разом з моїм молодшим братом Богданом, я приїхала до Вроцлава з Києва, столиці України. Я вивчала ритмічну гімнастику і працюю хореографом, танцюристом і інструктором з фітнесу. Я люблю вчити танцю дітей і дорослих, показуючи їм, як зберігати гумор, здоров’я і хорошу форму за допомогою свідомої і творчої роботи з власним тілом. Танець – моя найбільша пристрасть. Останні 12 років я виступала з різними групами в Україні, Європі та таких віддалених країнах, як Китай чи Мальдіви. Сьогодні я дуже рада, що ми разом будемо проводити час в просторі Інтерактивного Майданчика в Центрі мистецтв WRO.

Cześć, mam na imię Anna i niedawno, razem z moim młodszym bratem Bogdanem, przyjechałam do Wrocławia z Kijowa, stolicy Ukrainy. Studiowałam gimnastykę rytmiczną i pracuję jako choreografka, tancerka i instruktorka fitnessu. Uwielbiam uczyć tańca dzieci i dorosłych, pokazując im, jak zachować humor, zdrowie i w dobrą formę poprzez świadomą i twórczą pracę z własnym ciałem. Taniec jest moją największą pasją. Przez ostatnie 12 lat występowałam z różnymi zespołami na Ukrainie, w Europie i tak odległych krajach jak Chiny czy Malediwy. Teraz cieszę się, że będziemy się wspólnie poruszać w przestrzeni Interaktywnego Majdanczyka w Centrum Sztuki WRO.

VITALINA MAGOMEDOVA

Привіт, мене звати Віталіна. Я народилася у Львові. Навчаюсь у Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша на факультеті Реставрації станкового живопису. З 13 років працюю на Українських та міжнародних фестивалях, основна мета яких – розвиток української культури. У Львові маю власну художню майстерню в якій з друзями художниками працюю над створенням та організацією виставок для молодих українських художників. За допомогою техніки олійного малярства відтворюю своє бачення світу. Я дуже рада, що навіть в такі складні часи, коли я була вимушена покинути свою рідну країну, я дізналася про центр мистецтва WRO і стала його частиною. Тепер я з нетерпінням чекаю побачити тут і вас!

Cześć, mam na imię Vitalina. Urodziłam się we Lwowie, gdzie studiuję w Państwowym Kolegium Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej im. Iwana Trusza na wydziale renowacji malarstwa sztalugowego. Od 13 lat współpracuję z ukraińskimi i międzynarodowymi festiwalami, których głównym celem jest prezentacja i rozwój kultury ukraińskiej. We Lwowie mam własną pracownię artystyczną, w której z przyjaciółmi artystami pracujemy nad tworzeniem i organizowaniem wystaw dla młodych ukraińskich artystów. Moją wizję świata wyrażam za pomocą malarstwa olejnego. Bardzo się cieszę, że w tak trudnych czasach, kiedy zmuszono mnie do opuszczenia rodzinnego kraju, dowiedziałam się o Centrum Sztuki WRO i stałam się jego częścią. Teraz nie mogę się doczekać, aby zobaczyć tutaj i Was!