ROMANTICA. SINGLE CHANNEL TOPOS
   

ROMANTICA. SINGLE CHANNEL TOPOS
   

Info

Kuratorski wybór prac wideo z kolekcji Centrum Sztuki WRO, w różny sposób i na wielu płaszczyznach korespondujących z tradycją romantyzmu, przygotowany dla Ursula Blickle Videolounge – edukacyjnej przestrzeni Kunsthalle Wien.

Program gromadzi prace z lat 2003-2007, które – choć osadzone we współczesności – można jednocześnie odczytywać poprzez filtr romantycznych motywów.

Romantica: Single Channel Topos docieka, w jakim stopniu tradycja romantyczna, przez wielu badaczy postrzegana jako fundament współczesności, jest naturalnie obecna w kontekście aktualnej polskiej sztuki wideo. W klasycznej dla gatunku formie jednokanałowego wideo, prace przywołują zestaw toposów, które od czasów Romantyzmu wciąż kształtują historię myśli, kulturę i sztukę.

Jacek Niegoda i Jan Poppenhagen w krytyczny sposób nawiązują do postaci tragicznego bohatera w jego samotnej walce przeciw własnym ograniczeniom i ustalonemu porządkowi świata. Zmiana Tomasza Partyki alegoryzuje pragnienie wolności, wynikające z opozycji między jednostką a opresyjnym systemem, uchwycone w zapisie postkomunistycznego rytuału. Motyw fantastycznej podróży bohatera podejmuje Jacek Kościuszko, a intuicja, fantazja i prymat subiektywnego postrzegania nad zobiektywizowaną rzeczywistością tchnie z prac Kathrin Marii Wolkowicz, Małgorzaty Dobke, Anny Orlikowskiej i Joanny Hoffman. Andrzej K. Urbański i Mira Boczniowicz wykorzystują kamerę jako narzędzie badające status sacrum w skomercjalizowanej sferze publicznej: zataczając krąg w jednym ujęciu, kamera przynosi absurdalny i celny osąd. Grzegorz Gonsior, w zamykającej program pracy Oko, nawiązuje wprost do romantycznego toposu oka jako odbicia ludzkiej psyche, a jednocześnie instrumentu służącego rejestracji rzeczywistości postrzeganej z bardzo subiektywnej perspektywy: przez cały czas trwania filmu większą część kadru zajmuje oko autora, które wraz z otoczeniem zostało nagrane przy użyciu specjalnie skonstruowanego statywu. Romantyczne dążenie do zjednania postrzegającego z tym, co postrzegane, urzeczywistnia się w jednym kadrze.

Kuratorzy: Piotr Krajewski i Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Prace

Tomasz Partyka / Zmiana / 2004 / PL / 6’02”

 

Andrzej K. Urbański, Mira Boczniowicz / Ikony / 2003-2004 / PL / 2’47”

Jacek Niegoda / Kontestator / 1995-2005 / PL / 5’20”

Jan Poppenhagen / To Box / 2003-2004 / DE/PL / 9’30”

Alicja Karska, Aleksandra Went / Projektowanie i organizacja przestrzeni / 2002 / PL / 9’

Kathrin Maria Wolkowicz / Baba Jaga / 2004 / PL/DE / 2’30”

Anna Orlikowska / Endless Loop / 2007 / PL / 3’25”

Joanna Hoffmann / Ściany / 2007 / PL / 5’17”

Małgorzata Dobke / Cars at Night / 2004 / PL / 4’47”

Jacek Kościuszko / Mr. Parabollic / 2003 / PL / 5’08”

Grzegorz Gonsior / Oko / 2003 / PL / 4’10”