Rafał Jakubowicz – SP/PS* Sztuka pojęciowa/Post scriptum
   

9.04.2010

Rafał Jakubowicz – SP/PS* Sztuka pojęciowa/Post scriptum
   

9.04.2010

Info

Neon projektu Rafała Jakubowicza, zainstalowany na fasadzie Centrum sztuki WRO, stanowi odwołanie do diagramu-szkicu autorstwa Jerzego Ludwińskiego z rozmywającym się słowem „sztuka” (aż do niezrozumiałego zygzaka) z 1980 r. Praca Jakubowicza nawiązuje tytułem do wystawy SP. Sztuka Pojęciowa, którą Ludwiński zorganizował w 1970 r. w Galerii Pod Moną Lisą we Wrocławiu – jednym z najważniejszych dla krystalizacji postaw konceptualnych w Polsce miejscu. Projekt wcześniej prezentowany był w warszawskiej Galerii Le Guern.

Odwołując się do tytułu wystawy Ludwińskiego, Jakubowicz, podobnie jak w swoich poprzednich realizacjach, dopisuje własny komentarz do istotnego faktu z historii polskiej sztuki. Sztuka Pojęciowa to także termin określający działania o proweniencji konceptualnej, przez Ludwińskiego rozumiany nieco szerzej, jako zabiegi artystyczne, w których główny nacisk położony jest nie na materialne dzieło, a ideę.

Jakubowicz wierzy w społeczne oddziaływanie sztuki. Projekt SP/PS* jest tego przykładem, realizuje bowiem jedno z czołowych haseł awangardowych zniesienia barier między sztuką a rzeczywistością. Temat ten podejmował Ludwiński w jednym ze swoich najważniejszych tekstów Sztuka w epoce postartystycznej.

Przed wernisażem i zapaleniem neonu odbędzie się spotkanie z artystą, w którym wezmą udział Justyna Kowalska, kuratorka Galerii Le Guern, oraz Piotr Bernatowicz, redaktor naczelny „Arteonu”.
Wernisażowi w Centrum Sztuki WRO towarzyszyć będą wybrane materiały z Archiwum Jerzego Ludwińskiego, znajdującego się w kolekcji i Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, udostępnione dzięki uprzejmości DTZSP.

Rafał Jakubowicz (1974) jest absolwentem ASP w Poznaniu, doktorantem w Instytucie Historii Sztuki UAM. W swoich pracach operuje różnymi mediami. Publikuje teksty o sztuce w prasie artystycznej oraz katalogach wystaw. W 2002 roku współzałożył grupę artystyczną Wunderteam. Od 2005 roku członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki – AICA. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Wydarzenia towarzyszace

17:00
Spotkanie z Rafałem Jakubowiczem, Justyną Kowalską (Galeria Le Guern) i Piotrem Bernatowiczem (Arteon)


19:00
Wernisaż, zapalenie neonu