SZUMi LAS
   

instalacja interaktywna
Paweł Janicki, Sebastian Siepietowski, Małgorzata Sikorska
2019

SZUMi LAS
   

instalacja interaktywna
Paweł Janicki, Sebastian Siepietowski, Małgorzata Sikorska
2019

Info

Interaktywna instalacja, w której poprzez wydawanie jednostajnego dźwięku, odbiorca aktywuje animacje na ekranie. Końcowym wytworem procesu przedstawionego w animacji jest drzewo, które zostaje na ekranie przez cały okres trwania wystawy, obraz nawarstwia się, w wyniku ingerencji odbiorców, tworząc zapętloną animację przedstawiającą las.