Małgorzata Bolt – Water Memory
   

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydział Rzeźby i Intermediów
Katedra Intermediów
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych 
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Klaman

Małgorzata Bolt – Water Memory
   

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydział Rzeźby i Intermediów
Katedra Intermediów
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych 
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Klaman

Info

Bezpośrednim impulsem do stworzenia pracy Water Memory stała się sytuacja niemieckiego tankowca T/S Franken, zatopionego w 1945 roku przez radzieckie lotnictwo, zalegającego na dnie Zatoki Gdańskiej. Z raportu Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Fundacji MARE wynika, że na skutek korozji statek może w niedługim czasie ulec rozpadowi. W jego zbiornikach wciąż znajduje się od 1,5 do 5 milionów litrów paliwa.  Jego wydostanie się do morza doprowadziłoby do skażenia całej Zatoki Gdańskiej.

Oszczędna w środkach praca Małgorzaty Bolt, przypominać ma o ludzkich błędach, zaniedbaniach, nieodpowiedzialności, o deficycie myślenia na temat środowiska naturalnego, a także o katastrofie ekologicznej zagrażającej całemu rejonowi Trójmiasta i Helu. Gładka tafla rozlanego oleju działa jak lustro, w którym nasze odbicie rozmywa się raz na 25 sekund.

Drgania wywołują niepokojący dźwięk. Na trzech pozostałych częściach instalacji rozwieszona została gruba folia, która napręża się pod ciężarem wody.

Małgorzata Bolt (1992) – w swoich artystycznych wypowiedziach korzysta z różnych środków. Tworzy obiekty, instalacje, wideo. Pracuje również z dźwiękiem. Do poruszanych przez nią problemów w pracach, należą zagrożenia wypływające z nieodpowiedzialnej działalności człowieka. W swoich realizacjach stara się używać materiałów pochodzących z recyklingu. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz w Zbrojowni Sztuki ASP w Gdańsku.