WIDOK. WRO Media Art Reader 4
   

Widok 4: Historia instalacji wideo

WIDOK. WRO Media Art Reader 4
   

Widok 4: Historia instalacji wideo

Dzięki dotacjom ze środków publicznych nasze wydawnictwa są dostępne bezpłatnie.

Wszystkie publikacja można przeglądać na miejscu, w Czytelni Mediów.

DYSTRYBUCJA
Osoby zainteresowane pozyskaniem publikacji prosimy o kontakt: info@wrocenter.pl

Info

Widok 4: Historia instalacji wideo

książka + materiały i dokumentacje wideo online, 184 strony, oprawa zintegrowana, wydanie polskie
redakcja: Viola Krajewska, Piotr Krajewski

Wersja elektroniczna publikacji zawiera dokumentacje wideo oraz wywiady z artystami, będące komplementarną częścią książki. Strona widok4.wrocenter.pl pozwala na dostęp online do zgromadzonych i opracowanych przez zespół WRO materiałów audiowizualnych, pochodzących z naszego archiwum.


 

Ze wstępu:

„Tematem czwartej pozycji wydawanego przez Centrum Sztuki WRO cyklu »WIDOK. WRO Media Art Reader« są instalacje wideo, a zatem formy łączące obrazy elektroniczne z materialnością obiektów lub swoistym kształtowaniem przestrzeni, które pojawiły się w sztuce począwszy od wczesnych lat 60. XX w.

Instalacje w swej historii rozwijały się wielokierunkowo, przyjmując różnorodne postaci i strategie. (…) Wybrane do publikacji materiały źródłowe, przekazane członkom zespołu programowego WRO, przez nich opracowane i zinterpretowane, dla niektórych były spotkaniem po latach, dla innych nowym polem interpretacji i opisu, jednakże w obu wypadkach kontekst poznawczy jest tworzony przez współczesność. Wychodzimy z założenia, że niemożliwe jest rekonstruowanie historycznej percepcji; historyczne materiały oglądamy z perspektywy współczesności, w której sztuka mediów przesunęła się ku mainstreamowi. (…) Poddajemy analizie zbiór prac, ale również ich dokumentacji, za którymi ciągną się ślady, jakie zostawiły w kulturze, badając sposób, który jest właściwy samej istocie oryginalnej różnicy, jaką uformowała sztuka wideo wobec innej sztuki ruchomego obrazu – filmowej.

Materiały audiowizualne, prace, dokumentacje wystawień, rozmowy z artystami pochodzą z archiwum Centrum Sztuki WRO, przechowującego zbiory związane z działalnością rozpoczętą jeszcze pod koniec lat 80. Od tego czasu zasoby archiwum nieustannie się wzbogacają, a analogowe materiały historyczne podlegają digitalizacji. Dotychczasową zasadą cyklu „WIDOK” była prezentacja materiałów źródłowych w postaci zapisu prac i dokumentacji wideo na płytach DVD, towarzyszących dotychczas ukazującym się tomom. Obecnie odstępujemy od dołączania nośników obrazu, wersja elektroniczna publikacji od razu pozwala na przejście do materiałów wizualnych.”

Spis treści

WSTĘP

Wojciech Bruszewski, „Telewizyjna Kura” (1979) i inne instalacje closed-circuit video z lat 1975-1979
Piotr Krajewski

Shigeko Kubota, „Duchampiana: Nude Descending a Staircase” (1976-1991)
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Wolf Kahlen, „Noli me videre” (1972-2010)
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Lynn Hershman Leeson, „Lorna” (1979-1983)
Krzysztof Dobrowolski

Marie-Jo Lafontaine, „Les larmes d’acier” (1987)
Viola Krajewska

Jeffrey Shaw, „Heavens Gate” (1987)
Piotr Krajewski

Peter Svedberg, „Tellus Digitalis” (1989)
Barbara Kręgiel

Franziska Megert, „Das Spiel mit dem Feuer” (1989)
Dagmara Domagała

Bill Viola, „The City of Man” (1989)
Barbara Kręgiel

Gary Hill, „Inasmuch As It Is Always Already Taking Place” (1990)
Piotr Krajewski

Ken Feingold, „The Surprising Spiral” (1991)
Magdalena Kreis

Ingo Günter, „Im Bereich der West-Wind-Welt (Cold War Monument)” (1991)
Krzysztof Dobrowolski

Peter Bogers, „Retorica” (1992)
Maurycy Wiliczkiewicz

Józef Robakowski, „Wideo-Kino-Maszyna” (1992)
Viola Krajewska

Peter Callas, „Men of Vision: Lenin + Marat” (1992-1995)
Krzysztof Dobrowolski

Nam June Paik, „Route 66” (1993-1996)
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Steina Vasulka, „Borealis” (1993)
Dominika Kluszczyk

Frank den Oudsten, „Platos Schatten” (1995) / „Floating Identities” (1997)
Maurycy Wiliczkiewicz

Izabella Gustowska, „Dzieci dawno już śpią” (1996)
Dagmara Domagała

Tony Oursler, „Hello?” (1996)
Viola Krajewska

Milica Tomić, „XY – Ungelöst – Rekonstrukcija Zlocina” (1996/1997)
Dagmara Domagała

Robert Cahen, „Paysages / Passage” (1996-2002)
Dagmara Domagała

Studio Azzurro, „Dove va tutta ’sta gente?” (2000)
Magdalena Kreis

Zilla Leutenegger, „Gibellina” (2003)
Barbara Kręgiel

Ira Marom, „Audio Images” (2005)
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Resume

Indeks nazwisk