WIDOK. WRO Media Art Reader
   

Info

Cykl wydawniczy Centrum Sztuki WRO, obejmujący multimedialne publikacje z zakresu teorii, estetyki i historii sztuki nowych mediów.

O serii

Z Wprowadzenia do Numeru 1:

„Widok to określony punkt widzenia; to także nazwa ulicy, przy której mieści się otwarte w 2008 roku Centrum Sztuki WRO. Zgodnie z przyjętą nazwą – właśnie przez pryzmat kolekcji i archiwum Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO – seria daje wgląd w zjawiska kulturowe i artystyczne z obszaru nowych mediów. Jest to zatem Widok kształtowany przez dzieła, tematy i osobowości obecne przez niemal dwadzieścia lat istnienia WRO – formacji prezentującej zagadnienia przenikania się sztuki, technologii i zjawisk społecznych, wynikające z przeobrażeń obszarów twórczości i narzędzi kulturowej komunikacji. Tym samym rozpoczynamy systematyczną publikację zbiorów znajdujących się w naszej Kolekcji”.

Opracowane tematycznie publikacje z serii WIDOK. WRO Media Art Reader przynoszą teksty, wykłady i wystąpienia wybitnych specjalistów zarejestrowane podczas Biennale WRO oraz płyty DVD z bogatym wyborem filmów i materiałów wideo – przykładów historycznych i współczesnych działań artystycznych oraz wystąpień teoretyków. W serii ukazują się również numery monograficzne, poświęcone twórczości najważniejszych artystów medialnych.

Każdy tom z serii WIDOK. WRO Media Art Reader to almanach wiedzy poświęcony zagadnieniom polskiej i światowej sztuki mediów, mogący służyć zarówno jako pomoc naukowa w edukacji akademickiej, jak i źródło wiedzy dla wszystkich pragnących głębiej poznać problemy współczesnej sztuki i zrozumieć przemiany praktyki artystycznej ostatnich dziesięcioleci.

Zasadą Readera WRO jest włączenie do publikacji materiałów wizualnych pochodzących z kolekcji Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów lub archiwum Biennale WRO, gromadzących – tak w formie prac i projektów artystycznych, jak i komentarzy artystów oraz wystąpień teoretyków – liczne przykłady omawianych zjawisk i procesów.

seria powstaje pod redakcją Violetty Kutlubasis-Krajewskiej i Piotra Krajewskiego