Biennale WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT
   

wydarzenia otwarcia: 15-19.05
program: maj-grudzień
wro2019.wrocenter.pl

Biennale WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT
   

wydarzenia otwarcia: 15-19.05
program: maj-grudzień
wro2019.wrocenter.pl

Info

Tematem Biennale Sztuki Mediów WRO 2019, świętującego swoje 30-lecie, jest CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT.

30-lecie istnienia największego w Polsce przeglądu międzynarodowej sztuki współczesnej związanej z rozwojem narzędzi komunikacji, zapoczątkowanego Festiwalem Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych w 1989 r., proponuje podejście krytyczne wobec procesów zachodzących w kulturze, komunikacji i społeczeństwie, umieszczając CZYNNIK LUDZKI w perspektywie po-technologicznej.

Od połowy maja do końca roku będą odbywały się prezentacje opowiadające o złożoności współczesnych relacji człowieka i technologii, obrazujące zwrot w stronę człowieka jako inicjatora, odbiorcy, niekiedy ofiary tych przemian.

Biennale prezentuje zarówno prace wybrane z ponad 1700 zgłoszeń, które nadeszły do WRO z całego świata, jak i zaproszone projekty specjalne, razem około 100 dzieł, wspólnie opowiadające o złożoności współczesnych relacji człowieka i technologii, obrazujące zwrot w stronę człowieka jako inicjatora, odbiorcy, niekiedy ofiary tych przemian.

ODWIEDŹ STRONĘ BIENNALE WRO 2019