Biennale WRO 2023: Treści wymienialne
   

zapisz datę:
wydarzenia otwarcia 10-14 maja

Info

Po raz pierwszy, przy okazji 20. edycji Biennale WRO, przedmiotem prezentacji czynimy również samo przygotowanie wystaw, których otwarcia w dniach 10-14 maja 2023 poprzedzi wspólna praca artystek/artystów i publiczności, w improwizowanej przestrzeni społeczno-klubowej WRO.

Budujemy tym razem program oparty na wyborach własnych, jak i kompetencjach międzynarodowej grupy kuratorskiej, zawiązanej podczas prac Europejskiej Platformy Sztuki Mediów (EMAP), dla wskazania spośród kilkuset zgłoszeń najciekawszych, najnowszych projektów, realizowanych obecnie w trakcie rezydencji artystycznych w kilkunastu miejscach w Europie. Niektóre z nich będą miały swoją premierę na WRO. Inne są najnowszymi pracami, które zwróciły naszą uwagę podczas wydarzeń artystycznych, mających podobną do naszej optykę dzielenia się uważnością wobec trudno uchwytnych i szybkich procesów komunikacji i zmienności jej sensów społecznych.

Rozruch Biennale w kwietniu, w serii otwartych wykładów, pokazów i warsztatów poprzedza majowy okres Sytuacji Klubowej w Centrum Sztuki WRO, jako miejsca spotkania autorów dzieł, zaproszonych artystów i artystek, osób aktywistycznych, kuratorek, mediatorów, widzów podczas wspólnej pracy, posiłków, setów dj-skich, przygotowywania ekspozycji w kilku miejscach wystawienniczych we Wrocławiu. Ich wernisażom towarzyszą performanse i koncerty, same wystawy z kolei będą trwały do końca maja 2023.

20. Biennale Sztuki Mediów WRO 2023 Treści wymienialne / Fungible Content

Formy „robię”, „zrobił”, „robić” stanowią jeden leksem; „robotnik” jest odrębnym leksemem.
Leksem (1.1) jęz. zestaw form, jakie może przyjmować dany wyraz, nie tracąc swojego znaczenia;

Czy w sztuce wypowiadanej środkami technologii komunikacji, wywiedzionej z mediatyzacji narzędzi zdarza się taki moment jakościowy, który stabilizuje komunikowalne a uszkodzone, ruchome (politycznie aż nazbyt ruchliwe) sensy, używane dowolnie, przekształcane w propagandowy slogan słowa i znaki, wydawało by się uniwersalne?

Oto V, oto Z których przechwycenia nie rozumiemy, jak niegdyś, w XX w. przemiany sanskryckiego symbolu szczęścia.

Jeśli zdołamy przyjrzeć się przekształcaniu znaczeń w procesie twórczym kierowanym do drugiego człowieka, do innych ludzi, w którym chodzi nie o podporządkowanie a o współtworzenie, może odkryjemy na czym polega mechanizm działania przemocowego impulsu płynącego z podmienialności treści.

Mechanizm komunikacji i negocjacji treści i ich wymiany, wydawało by się bezpieczny w sztuce, jako swe zabezpieczenie wytworzył jedynie niewymienialny token dla artefaktu i pozoru jego wartości. Plącząc się po obrzeżach ekonomii, uwypuklając atrakcyjność unikatu, nie jest w stanie jednak uchwycić wartości współprzeżywania i negocjacji treści – tak wymownych w sztuce mediów i dla niej właściwych.

Biennale w kolejnej XX edycji stanie w roli mediatora – prezentując wybrane w procesie kuratorskiej współpracy z wieloma partnerami prace, wśród nich powstałe w trakcie rezydencji artystycznych, gdzie dla aktu twórczego początkiem zawsze jest ustalenie gramatyki i leksyki w nowej sytuacji.