ZIN akcesowo-zwrotowy
   

ZIN towarzyszący 6. Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów
Akces i zwrot

ZIN akcesowo-zwrotowy
   

ZIN towarzyszący 6. Konkursowi Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów
Akces i zwrot

Info

Pełny ekranOtwórz w nowym oknie

Kliknij tutaj, aby pobrać ZINa.

Oddajemy w Wasze ręce już drugiego ZINa stanowiącego efekt współpracy Centrum Sztuki WRO z Instytutem Kulturoznawstwa UWr (w ramach specjalności Krytyka Artystyczna).

Powstał on w związku z 6. edycją konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowych mediów, zrealizowaną na polskiej publicznej uczelni artystycznej. Biorą w nim udział autorzy prac licencjackich i magisterskich z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia. Konkurs organizują wspólnie wrocławska Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta i Centrum Sztuki WRO. Do głównych celów konkursu należy nie tylko wyłonienie najciekawszej i najbardziej wartościowej pod względem artystycznym realizacji oraz szersza prezentacja działalności młodych twórców. Selekcja prac zaczyna się na poziomie poszczególnych uczelni, gdzie obradują specjalnie do tego powołane komisje. W ich skład wchodzą przedstawiciele środowiska akademickiego, artystycznego oraz osoby desygnowane przez Centrum Sztuki WRO. Wyłaniają one po jednym dyplomie, z których każdy jest następnie pokazywany na wystawie konkursowej odbywającej się we Wrocławiu – w tym roku zatytułowanej Akces i zwrot. Spośród ośmiu eksponowanych prac, międzynarodowe jury dokonuje wyboru najlepszej. Przyznawane są też inne nagrody.

W założeniu organizatorów konkursu impreza tworzy swoistą „platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów”. Głównym polem owej wymiany jest przede wszystkim towarzysząca wystawie konferencja. W tym roku została ona poświęcona nowym mediom jako kierunkowi i sposobowi nauczania w obrębie akademii, a zarazem jako jednemu z najważniejszych elementów sztuki współczesnej.

Artykuły opowiadają o pracach prezentowanych na ekspozycji, wskazując zarazem ich miejsce w całym dotychczasowym dorobku absolwentów. Co istotne, nie skupiają się one wyłącznie na ocenie wartości czy jakości artystycznych, ale też na ulokowaniu zawartego w działach przekazu w szerszym kontekście kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym i środowiskowym. Autorzy tekstów cieszyli się pełną swobodę interpretacyjną, opierali się jednak przy tym na dość wnikliwych wywiadach, które wcześnie przeprowadzili z artystami. Życzymy ciekawej lektury!

Koncepcja ZINA:
Krzysztof Dobrowolski
Piotr Jakub Fereński

Redaktor:
Cezary Wicher

Projekt graficzny, skład:
Malwina Hajduk

Autorzy tekstów:
Piotr Jakub Fereński
Zuzanna Grzeszek
Dominik Huzior
Michał Kujawiński
Anna Kwapisz
Faustyna Lech
Aleksandra Łukaszewska

Autor zdjęć:
Zbigniew Kupisz