CENTRUM SZTUKI WRO SOLIDARITY WITH UKRAINE Centrum Sztuki WRO to miejsce wystaw, autorskich działańmediacji sztuki. Pracujemy nad Biennale WRO 2023!
Widok 7, 50-052 Wrocław
info@wrocenter.pl
środa: 11:00 – 18:00; czwartek: 14:00 – 20:00; piątek: 14:00 – 18:00; sobota: 12:00 – 16:00; niedziela: 12:00 – 14:00

Aktualności

ABC sztuki mediów – wystawa do ćwiczenia

część I: 2.03 – 2.04.2023
część II: 7.04 – 30.04.2023

PRZEWODY SZTUKI

2.03 – 27.04.2023
cykl spotkań przygotowujących Biennale WRO 2023

Biennale WRO 2023: Treści wymienialne

zapisz datę:
wydarzenia otwarcia 10-14 maja

Fakturowo

Niedziela z WRO
19.02.2023, 12:00

OPN Studio – The Pure Voice

projekt realizowany we WRO
rezydencja EMAP Expanded 2022

EMAP Expanded

2022 – 2024
kolejny cykl wieloletniego programu rezydencyjnego EMAP/EMARE

NEWSLETTER – ZAPISZ SIĘ
Wrocław bez przemocy

zapoznaj się z kampanią

CYJANOMETR. POMNIK NIEBIESKOŚCI NIEBA

MARTIN BRICELJ BARAGA
instalacja w przestrzeni publiczej
ul. Joliot–Curie 12
w stałej ekspozycji od maja 2017
projekt zrealizowany w ramach Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS