Anna Manankina
   

16.09.2021 / czwartek / 12:00-18:00
DÉRIVE – prezentacja projektu VR
kwiecień – wrzesień 2021
rezydentka programu stypendialnego Gaude Polonia

Anna Manankina
   

16.09.2021 / czwartek / 12:00-18:00
DÉRIVE – prezentacja projektu VR
kwiecień – wrzesień 2021
rezydentka programu stypendialnego Gaude Polonia

Info

Kliknij tutaj by zapisać się na prezentację.

Anna Manankina jest kolejną stypendystką, która odwiedza WRO w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry polskiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschodniej. W ramach programu Gaude Polonia Anna planuje realizację projektu związanego z głównym tematem Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 REVERSO oraz historią ukraińskiej sztuki mediów zakorzenionej w latach 90. Projekt opierać się będzie na animacjach wideo 360 stworzonych w ramach silnika gry komputerowej i dostosowanych nagrań dźwiękowych.

Anna Manankina jest interdyscyplinarną artystką medialną z Charkowa, działającą w obszarze mediów cyfrowych, takich jak wideo, dźwięk, animacja 3D, z naciskiem na posthumanizm i praktykę feministyczną. Praktyka Anny obejmuje szeroki zakres zagadnień: od sytuacji geopolitycznych i struktur władzy po czysto intymne sfery życia.

Anna jest finalistką programu wymiany kulturalnej Exter (Instytut Ukraiński) i współpracuje m.in. z Galerią ROTOR (Graz, Austria), Fundacją ZPK (Lublin, Polska), NAWZAJEM (Warszawa/Poznań, Polska) uczestniczyła w programie „residence of REMAIN” (Trans-Media Academy Hellerau, Drezno, Niemcy). Ukończyła także program Inkubatora Sztuki Amerykańskiej na platformie Izoliatsya (Kijów).