Czwartki we WRO / Четвер у WRO
   

artyści z Ukrainy we Wrocławiu
spotkania i prezentacje towarzyszące wystawie Miniatury
/ артисти з України у Вроцлаві
Цикл подій, що супроводжують виставку Мініатюри
26.06 – 30.09.2022

Czwartki we WRO / Четвер у WRO
   

artyści z Ukrainy we Wrocławiu
spotkania i prezentacje towarzyszące wystawie Miniatury
/ артисти з України у Вроцлаві
Цикл подій, що супроводжують виставку Мініатюри
26.06 – 30.09.2022

Info

Próbujemy odpowiedzieć na pytanie o sytuację twórcy teraz, bycie gościem, uciekinierem, nomadą, artystą. Co czwartek spotykamy się w przyjacielskim kręgu: zespół WRO, artystki, artyści, osoby chcące się podzielić obecnością i ciekawością.
Zapraszamy!

Ми намагаємося відповісти на питання-про становище митця зараз, про гостя, втікача, кочівника, художника. Щочетверга ми зустрічаємося в дружньому колі, команда WRO, артисти, артистки, люди, які бажають поділитися присутністю і цікавістю.
Запрошуємо!

7.07, 18:00 – Vita Magomedova (Віта Магомедова)
Ikoniczne warsztaty / Іконічна майстерня

14.07, 18:00 – Mark Pohodin (Марк Погодін)
fotograf, poeta, ekonomista
фотограф, поет, економіст

Artysta o sobie:
Ukończyłem studia ekonomiczne oraz roczny program na Akademii fotografii. Do mediów wizualnych trafiłem przez „przepadek”, czyli znajomy polecił mi w 2014 kupić analogowy aparat za 50 zł. Przed tym bardziej interesowały mnie literatura i poezja, co czasami można zauważyć.

Митець про себе:
Я закінчив економічний факультет і щорічну програму в Академії фотографії. У візуальні ЗМІ я потрапив випадково: знайомий порадив мені в 2014 році купити аналогову камеру за 50 злотих. До цього мене більше цікавили література і поезія, що іноді можна помітити в моїх роботах.

21.07, 18:00 – Oleksandra Balytska (Олександра Балицька)
ilustratorka, projektantka graficzna
ілюстраторка, графічний дизайнер

Oleksandra Balytska urodziła się w Kijowie w 1995 roku. Ukończyła studia magisterskie na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na kierunku projektowanie graficzne. Zajmuje się ilustracją książkową, współpracuje z polskimi oraz zagranicznymi magazynami (w tym New York Times, The Atlantic, Refinery29) oraz tworzy własne autorskie projekty graficzne.

Олександра Балицька народилась у Києві у 1995 році. Закінчила магістратуру в Академії Мистецтв у місті Вроцлав за спеціальністю Графічний дизайн. Займається книжковою ілюстрацією, співпрацює з журналами та видавництвами у Польщі, Україні та за кордоном, серед яких The New York Times, The Atlantic, Refinery29. Також займається створенням власним графічних проектів та ілюстрацій.

Artystka o sobie:
Hiperbolizowane proporcje i elementy surrealistyczne – to słowa kluczowe, które najlepiej charakteryzują moje ilustracje. Pomysł na eksperyment z proporcjami ludzkiego ciała powstał jak przeciwieństwo akademickiego rysunku, który przez kilku lat studiowałam na uczelni. Takie podejście dawało poczucie wolności. Nie mogę jednak powiedzieć, że ignoruję wszystkie reguły: kolor, kompozycja i forma wciąż są dla mnie bardzo istotne. Kobiece postacie w surrealistycznych dekoracjach, przypominających sceny ze snu, balansują na granicy realnego i wymyślonego świata. Wszystkie są wymyślonymi postaciami, jednak, wierzę w to, że w pewnym sensie każdy twórca nieumyślnie rysuje sam siebie. Gra z proporcjami ciała jest dla mnie próbą odnalezienia harmonii i piękna w nietypowych formach.

Митець про себе:
Гіперболізовані пропорції та сюрреалістичні деталі – це ключові слова, що найкраще характеризують мої ілюстрації. Ідея експерименту з пропорціями людського тіла з”явилася як щось протилежне до академічного рисунку, яким я кілька років займалася в Академії Мистецтв. Такий підхід давав відчуття свободи. З іншого боку, я не ігнорую всі правила: колір, композиція та форма для мене є дуже важливими. Жіночі постаті в сюрреалістичних декораціях, що нагадують сцени зі сну, балансують між реальним та вигаданим світами. Всі фігури, які я зображую, є вигаданими персонажами, але, в деякому сенсі, я вірю, що кожен митець підсвідомо малює себе. Гра з пропорціями людського для мене є спробою пошуку гармонії і краси у нетипових формах.

Spotkajmy się we WRO.
Зустрінемось у WRO.

28.07, 18:00 – Oleksandr Ostapczuk (Олександр Остапчук)
Warsztaty z kolażu / Майстерня з колажу