NOWA KSIĄŻKA
   

ścieżka tematyczna
WRO on-site
WRO online
20-26.07.2020

NOWA KSIĄŻKA
   

ścieżka tematyczna
WRO on-site
WRO online
20-26.07.2020

Info

Sposoby użycia książki wykroczyły poza książkę – czytelnicze, elektroniczne interfejsy projektowane z uwzględnieniem szelestu papieru i przewracanych kartek przeniosły materialne doświadczenia w karby cyfrowości. Ścieżka NOWA KSIĄŻKA staje się zamanifestowaniem liberatury.

Joachim Sauter + ART+COM Kidai Shoran. Excellent view of our prosperous age
Aplikacja przedstawia 12 – metrowy japoński zwój obrazów Kidai Shôran z początku XIX wieku. Unikatowa praca ukazuje główną ulicę handlową Edo – dzisiejszego Tokyo, około 1805 roku. Ten nadzwyczajnie kolorowy zwój, ukazujący ponad tysiąc postaci, czterdzieści różnych sklepów i setki domów stanowi świadectwo bogatego życia codziennego w Japonii na początku XIX wieku.

Prezentacja pozwala widzom na interakcję z przeszłością oraz na kontakt z oryginałem na wielu płaszczyznach. Oferuje wizualną i tekstową informację o wielu aspektach życia w tamtych czasach, o religii, obyczajach, modzie. Przez obraz wiedzie pięć różnych ścieżek, którymi można zwiedzać zwój z różnych perspektyw. Widzowie mogą wybierać spośród proponowanych trybów dostępu: mogą poszukiwać informacji na własną rękę lub wybrać audiowizualną prezentację poszczególnych części Kidai Shôran.

Jing Zhou The Interactive „Book of Changes” – „I Ching”
Interaktywna księga stworzona w technologii Flash. Animacja powstała w celu wizualizowania metafizycznego postrzegania sposobu, w jaki powstał świat według dawnej chińskiej ludowej legendy oraz dla zapoznania widza z zasadniczym zagadnieniem, które porusza księga – dynamiką przemian.

Juliana Sato Yamashita SearchScapes
Niewidoczna chmura danych oplata nas coraz gęściej i wpływa na konstrukcje odczuć każdego z nas. Searchscapes, praca Juliany Sato Yamashity, próbuje stworzyć trójwymiarową mapę Manhattanu w oparciu o dane uzyskane za pośrednictwem sieci – dane, które powstały z przetworzenia naszych doświadczeń, a które po obróbce algorytmicznej przekształcają nasze zbiorowe odczuwanie.

Małgorzata Kazimierczak + Paweł Janicki T! = T | SPACE
Artystyczna próba stworzenia aktywnej – tekstualnej, znaczeniowej i samodefiniującej się przestrzeni, umożliwiającej bezpośrednie twórcze działanie widza, w której sprzężone interaktywne instalacje pozwalają na eksplorowanie relacji pomiędzy tekstem, ciałem, obszarem kodu i komunikacji.

Janet Merewether Cheap Blonde
Cheap Blonde to swobodna, ironiczna i feministyczna wypowiedź na temat historii kina. Merewether wykorzystuje zdanie: Sławny filmowiec rzekł, iż historia kina to historia mężczyzn filmujących kobiety. 12 angielskich słów składających się na to zdanie pojawia w tym wideo w 22 wariacjach recytowanych syntetycznym męskim głosem. Tej pracy wideo towarzyszy współczesna instalacja generatywna (2012). Poszczególne słowa tej wypowiedzi nieprzerwanie układają się we wszystkie możliwe warianty generowane przez stronę internetową, która jednocześnie pozwala widzom dopisywać smartfonem czy tabletem własne słowa, które natychmiast pojawiają się na ekranie i podlegają kolejnym wariacjom.

Bill Seaman Passage Sets: One Pulls Pivots at the Tip of the Tongue
Interaktywny poemat audiowizualny. Fragmenty wideo, poematu i muzyki mogą być odtwarzane w różnych porządkach tworząc kolejne kolaże znaczeń. W strukturze horyzontalnej sama instalacja stanowi oś przejścia od czystej koncepcji generowanego komputerowo tekstu, przez pewien rodzaj dekonstrukcji – rekonstrukcji struktury, aż po bardzo emocjonalną zsubiektywizowaną formę wyrazu.

Romy Achituv, Camille Utterback Text Rain
Ciało widza układa poemat. Dzieło jest przykładem możliwości wykorzystania kamery i oprogramowania jako syntetycznego zmysłu (a nie techniki rejestracji obrazu) oraz środowiskiem traktującym ciała odbiorców jako swoją integralną część.

 

PONIEDZIAŁEK
Joachim Sauter & ART+COM
Kidai Shoran. Excellent view of our prosperous age
dokumentacja artystycznego CD-ROMu
Muzeum Narodowe We Wrocławiu
11. Biennale Sztuki Mediów WRO 05

WTOREK
Jing Zhou
The Interactive „Book of Changes” – „I Ching”
dokumentacja aplikacji
Galeria Entropia
12. Biennale Sztuki Mediów WRO 07

ŚRODA
Juliana Sato Yamashita
SearchScapes
dokumentacja artystycznego CD-ROMu
Mediateka
11. Biennale Sztuki Mediów WRO 05

CZWARTEK
Małgorzata Kazimierczak + Paweł Janicki
T! = T | SPACE
dokumentacja wystawy
Centrum Sztuki WRO

PIĄTEK
Janet Merewether
Cheap Blonde
dokumentacja instalacji
wystawa AC/DC/IT. Zmienne/Stałe/Błądzące w Centrum Sztuki WRO

SOBOTA
Bill Seaman
Passage Sets: One Pulls Pivots at the Tip of the Tongue
Multimediale 5
Karlsruhe, listopad 1997

NIEDZIELA
Romy Achituv + Camille Utterback
Text Rain
9. Biennale Sztuki Mediów WRO 01 Ekrany
11. Biennale Sztuki Mediów WRO 05:
wystawa Inna Książka w Muzeum Narodowym we Wrocławiu