VALERIE KARPAN
   

luty—lipiec 2019
rezydentka

VALERIE KARPAN
   

luty—lipiec 2019
rezydentka

Info

Valerie Karpan jest naszą rezydentką. Wspólnie z Maryną Khrypun pracuje nad instalacją Stay in touch.

Valerie Karpan (UA) – artystka, edukatorka, kuratorka. Współzałożycielka NGO Cultural Geographies i inicjatywy Children Geographies. Działa w dziedzinach sztuki mediów, edukacji kulturalnej i sztuki partycypacyjnej. Autorka projektu Novikov1893, Kyiv, City Traces, Czerwonogród (2017). W 2018 roku była rezydentką programu Gaude Polonia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce. Zrealizowała projekt edukacyjny Watch Out! w Galerii Labirynt w Lublinie. Współkuratorka i koordynatorka projektu Inclusive photolaboratory (2018). Uczestniczka i kuratorka wystaw międzynarodowych na Ukrainie, w Niemczech i Polsce.

Stay in touch

Stay in touch
Maryna Khrypun, Valerie Karpan (UA)
instalacja interaktywna, 2019

Opracowałyśmy pierwszy eksperymentalny obiekt – stół, który stanie się punktem kontaktowym i narzędziem do dyskusji na temat różnych doświadczeń związanych z życiem w mieście, w tym marginalnym, wykorzystując sztukę medialną jako narzędzie do eksperymentów w celu stworzenia inkluzywnej przestrzeni interakcji. Instalacja obejmuje doświadczenie z Wrocławia, jednak planujemy uzupełnić i poszerzyć geografię projektu o tym opowiadania z Kijowa i innych miast Ukrainy.

Sam obiekt składa się ze stołu stworzonego wspólnie z organizacją pomagającą bezdomnym we Wrocławiu – Miserart we współpracy z osobami, które doświadczyły bezdomności. Obejmuje również powierzchnie dotykowe, a także kod komputerowy i proste czujniki. Instalacja pomoże pokazać nowe możliwości komunikacji / rozpowszechniania wiedzy poprzez transformację sygnałów w procesie dialogu.

Celem projektu „Inclusive LAB” jest włączenie wszystkich możliwych kategorii widzów w interakcję z utopijnym obiektem sztuki, który poprzez dotyk i dźwięk pozwala nam doświadczać osobistych historii i uczuć.

Obiekt został opracowany na podstawie badań, które prowadziłyśmy w latach 2018–2019 w ramach projektu Inclusive photolaboratory (opracowanego w celu wprowadzenia fotografii sensorycznej dla fotografów niewidomych i widzących) oraz innych projektów integracyjnych.