Rezydencje

RAÚL BRASERO ANTORANZ

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

CLAUDIA GARCÍA

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

ALAN CASADO

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

Erasmus +

program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020

MATĚJ FRANK

sierpień-październik 2017
REZYDENCJE 2017

KARINA MARUSIŃSKA

sierpień-październik 2017
REZYDENCJE 2017

POBYTY REZYDENCYJNE
St.A.i.R. / Styria Artist-in-Residence
ANTON LAPOV

luty–lipiec 2017
REZYDENCJE 2017

WRO + C.ROCKEFELLER
DOTYCHCZASOWI REZYDENCI I STAŻYŚCI
NOWY PROGRAM REZYDENCYJNY

dla artystów z Austrii

REZYDENCJE 2016
Goethe@WRO

dla artystów z Niemiec

Program Erasmus i Leonardo da Vinci
Visegard Artist Residency Program
Gaude Polonia