Rezydencje

RAÚL BRASERO ANTORANZ

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

CLAUDIA GARCÍA

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

ALAN CASADO

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

Erasmus +

program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020

MATĚJ FRANK

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

KARINA MARUSIŃSKA

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

POBYTY REZYDENCYJNE

Trwa nabór do programu rezydencyjnego dla artystów z Austrii. APLIKUJ TERAZ!

St.A.i.R. / Styria Artist-in-Residence
WRO + C.ROCKEFELLER
DOTYCHCZASOWI REZYDENCI I STAŻYŚCI
PROGRAM REZYDENCYJNY DLA ARTYSTÓW Z AUSTRII

TRWA NABÓR, APLIKUJ TERAZ!

REZYDENCJE 2016
Goethe@WRO

dla artystów z Niemiec

Program Erasmus i Leonardo da Vinci
Visegard Artist Residency Program
GAUDE POLONIA