Rezydencje

BRZMI DZIWNIE – warsztaty z Brigittą Bödenauer

PODSUMOWANIE: 18.10.2017 / 20:00

EMAP/EMARE – wieloletni program rezydencyjny
Brigitta Bödenauer (AT)

1-31.10.2017
program rezydencyjny dla artystów z Austrii

RAÚL BRASERO ANTORANZ

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

CLAUDIA GARCÍA

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

ALAN CASADO

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

Erasmus +

program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020

MATĚJ FRANK

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

KARINA MARUSIŃSKA

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

POBYTY REZYDENCYJNE
St.A.i.R. / Styria Artist-in-Residence
WRO + C.ROCKEFELLER
DOTYCHCZASOWI REZYDENCI I STAŻYŚCI
PROGRAM REZYDENCYJNY DLA ARTYSTÓW Z AUSTRII

ZNAMY WYNIKI NABORU!

REZYDENCJE 2016
Goethe@WRO

dla artystów z Niemiec

Program Erasmus i Leonardo da Vinci
Visegard Artist Residency Program
GAUDE POLONIA